Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoed als meerwaarde

Onderzoek de geschiedenis

Om te voorkomen dat de omgeving haar identiteit verliest, is een zorgvuldige ontwikkeling belangrijk. Door aan het begin van het planproces de geschiedenis van een gebied of object te onderzoeken, kunnen we de waarde van het erfgoed in beeld krijgen. Welke historische structuren zijn nog aanwezig? Hoe bijzonder is de architectuur van dit gebouw? Antwoorden op deze vragen leren ons wat de meerwaarde van het erfgoed is.

Dankzij dit onderzoek kunnen de cultuurhistorische waarden van objecten en gebieden in beeld worden gebracht. Aan de hand van de kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals geschiedenis, architectuurhistorie, historische geografie, bouwhistorie en archeologie hopen we een deel van het verhaal van een object te vertellen. Daarnaast heeft ieder zijn of haar persoonlijke herinneringen en verhalen over gebieden en objecten. Door beide verhalen te combineren komen we tot een standvastiger oordeel dan een mening of iets mooi of lelijk is. 

Erfgoed heeft veel te bieden

De aanwezige cultuurhistorische waarden geven een gebied of object identiteit. Deze identiteit is een absolute meerwaarde voor een stad:

  • het vormt een verbindend element tussen alle betrokkenen
  • het versterkt de kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling
  • het vormt een creatieve inspiratiebron voor het plan- en ontwerpproces
  • het zorgt voor een breder draagvlak en daardoor ook voor een soepeler planproces
  • het behoud van objecten en gebieden uit verschillende tijden zorgt voor diversiteit en een aantrekkelijk stadsbeeld 
Kosten en baten cultureel erfgoed

Cultuurhistorisch onderzoek maakt deel uit van de plankosten van een project. Het meenemen van erfgoed kan daarbij niet alleen veel opleveren op het gebied van kwaliteit, draagvlak en een snel planproces, maar brengt ook economische baten met zich mee. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat panden met historische kenmerken bijna 15% meer waard zijn dan gebouwen zonder historie. De aanwezigheid van erfgoed maakt Leiden bovendien aantrekkelijk als vestigingsplaats en recreatiebestemming; het maken van een stadswandeling blijkt, na winkelen voor plezier, de tweede hoofdreden voor een bezoek aan de stad. Erfgoed is daarmee een belangrijke economische factor. Meer weten? De publicatie Eigen haard is goud waard van Tom Bade en Gerben Smid geeft inzicht in de economische baten van cultureel erfgoed.

 

kaart