Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoed als meerwaarde

Leiden is een stad met een rijke historie. Dit is een waardevolle kwaliteit. Maar we kunnen niet alles wat oud is behouden. De stad moet zich ook blijven ontwikkelen om in de toekomst ook een levende stad te blijven. Hoe behouden we hierbij wat belangrijk is? En hoe zorgen we ervoor dat oud en nieuw elkaar versterken? En hoe bepalen we of iets een meerwaarde heeft?

 

Onderzoek de geschiedenis

Om te voorkomen dat de omgeving haar identiteit verliest, is een zorgvuldige ontwikkeling belangrijk. Door aan het begin van het planproces de geschiedenis van een gebied of object te onderzoeken, kunnen we de waarde van het erfgoed in beeld krijgen. Welke historische structuren zijn nog aanwezig? Hoe bijzonder is de architectuur van dit gebouw? Antwoorden op deze vragen leren ons wat de meerwaarde van het erfgoed is.

Dankzij dit onderzoek kunnen de cultuurhistorische waarden van objecten en gebieden in beeld worden gebracht. Aan de hand van de kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals geschiedenis, architectuurhistorie, historische geografie, bouwhistorie en archeologie hopen we een deel van het verhaal van een object te vertellen. Daarnaast heeft ieder zijn of haar persoonlijke herinneringen en verhalen over gebieden en objecten. Door beide verhalen te combineren komen we tot een standvastiger oordeel dan een mening of iets mooi of lelijk is.

 

Erfgoed heeft veel te bieden

De aanwezige cultuurhistorische waarden geven een gebied of object identiteit. Deze identiteit is een absolute meerwaarde voor een stad:

  • het vormt een verbindend element tussen alle betrokkenen
  • het versterkt de kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling
  • het vormt een creatieve inspiratiebron voor het plan- en ontwerpproces
  • het zorgt voor een breder draagvlak en daardoor ook voor een soepeler planproces
  • het behoud van objecten en gebieden uit verschillende tijden zorgt voor diversiteit en een aantrekkelijk stadsbeeld

 

kaart