Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Plan van aanpak

Het meenemen van cultuurhistorie in uw plan van aanpak kan veel opleveren op het gebied van kwaliteit, draagvlak en een snel planproces met minder bezwaarprocedures. Erfgoed en nieuwe ontwikkelingen blijken vaak goed te combineren. Om het samengaan van oud en nieuw soepel te laten verlopen, raden wij aan om al in de beginfase van het proces contact op te nemen met ons.

Hoe neem ik erfgoed mee in mijn planontwikkeling?

In de eerste fase van het planproces doet u onderzoek naar de geschiedenis van een gebied of object. Zo krijgt u een beeld van het fysieke erfgoed dat nog aanwezig is en de waarde hiervan. De resultaten kunt u vervolgens optimaal inzetten als inspiratie en kwaliteitsimpuls voor de vervolgfasen, bijvoorbeeld in een programma van eisen, een ontwerp of een stedenbouwkundig plan.

Wat voor onderzoek kan ik doen?

Er zijn verschillende methoden om cultuurhistorische waarden in kaart te brengen. Welke methode voor u het meest geschikt is, hangt af van het project.

Bouwhistorisch onderzoek

Bij de verbouwing of herbestemming van een historisch pand is een bouwhistorisch onderzoek het meest geschikt. Het onderzoek geeft inzicht in de historisch waardevolle structuren of bouwdelen van uw pand, bijvoorbeeld een kapconstructie of karakteristieke ornamenten.

Archeologisch onderzoek

Bij bodemverstoringen op een locatie waar archeologische waarden te verwachten zijn, kan het nodig zijn om vooraf een archeologisch onderzoek uit te voeren. De noodzaak van onderzoek is afhankelijk van de oppervlakte, de diepte en locatie van de werkzaamheden.

Brede cultuurhistorische analyse

Voor de herstructurering van een wijk is een brede cultuurhistorische analyse het meest geschikt. In een cultuurhistorische analyse worden stedenbouw, architectuur maar ook de sociale geschiedenis en ontwikkeling van een gebied omschreven. Naast een omschrijving maakt ook een waardestelling deel uit van een cultuurhistorische analyse.

Complete cultuurhistorische analyse

Bij een nieuw stedenbouwkundig plan of een gebiedsontwikkeling kiest u voor een complete cultuurhistorische analyse. De disciplines bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en archeologie werken hier samen aan het onderzoek.

 

Kennis van  Erfgoed

ELO bouwt aan kennis en voert ook zelf cultuurhistorisch onderzoek uit. De resultaten kunt u gebruiken als kader voor nader onderzoek:

 

 
kaart