Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onze begeleiding

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is het gemeentelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van het culturele erfgoed in de ruimtelijke omgeving. In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen adviseert, begeleidt, toetst, onderzoekt en informeert ELO vanuit haar vakkennis.

 

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?
 • Welke cultuurhistorische kennis is al over het plangebied aanwezig?
 • Welke vorm van cultuurhistorisch onderzoek is in mijn project van belang?
 • Hoe start ik een cultuurhistorisch onderzoek op? Hoe kan ik dat onderzoek vorm geven?
 • Hoe kan ik de resultaten van het onderzoek vertalen in het programma, in het plan of de ontwerpopgave?
 • Welke vergunningen zijn noodzakelijk?
 • Welke stappen moet ik zetten in de vergunningenprocedure?
 • Welke (formele) adviezen zijn nodig in het project?
 • Zijn er subsidiemogelijkheden?
 • Liggen er beschermde monumenten of andere waardevolle historische panden in mijn plangebied?
 • Ligt het plangebied in een beschermd stadsgezicht?
 • Welke mogelijkheden biedt het monument of historisch pand voor een herbestemming?
 • Kan (of moet) ik de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij mijn project betrekken? Hoe?
 • Op welke wijze kunnen we de verworven kennis delen met anderen?
 • Hoe kan ik mijn historisch pand verduurzamen?
Wat doen wij niet?

ELO deelt haar kennis graag, echter nemen wij niet de rol van de eigenaar of opdrachtgever over. Wij dienen zelf geen monumentenvergunningen in en vragen geen subsidie aan. Daarnaast voeren wij ook geen bouwkundige inspecties uit. Hiervoor kunt u terecht bij de Monumentenwacht Zuid-Holland.

kaart