Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Gebiedsgerichte erfgoedzorg

Om het gebouwd en archeologisch erfgoed op een goede manier door te geven aan volgende generaties, zijn er verschillende manieren bedacht om gebouwen en vindplaatsen wettelijk te beschermen. Dat wil niet zeggen dat er buiten die beschermde gebouwen of gebieden geen historische zaken te vinden zijn. Elk stukje van de gemeente Leiden is al minstens duizend jaar door mensen bewoond en bewerkt op het moment dat wij er gebruik van maken. Die geschiedenis kan zichtbaar zijn in de loop van een weg, een verkaveling, een sloot of in beplanting.

Historisch erfgoed draagt bij aan het karakter en de identiteit van een wijk en is daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van een gebied. Mensen hechten aan hun wijk omdat die anders is dan andere. Cultuurgeschiedenis is daarvan een belangrijk onderdeel.

Met enige regelmaat gaat een wijk of een ander deel van de stad op de schop. Soms wordt alleen de straat opnieuw ingericht, maar vaak worden ook huizen verbouwd of gesloopt of parken vernieuwd. In al die gevallen is het belangrijk om eerst goed in beeld te hebben wat de cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied zijn: de wettelijk beschermde kwaliteiten, maar ook de aanwezige cultuurhistorie zonder monumentenstatus. Bij wijziging of herontwikkeling kan dat een goed uitgangspunt vormen voor vernieuwing met kwaliteit en identiteit. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat we kansen laten liggen of dat er zaken verdwijnen waar wij of volgende generaties spijt van krijgen.

kaart