Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Duurzaam wonen

Wilt u uw historisch gebouw comfortabeler en energiezuiniger maken? Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn mogelijk in een monument? Het isoleren van juist oudere gebouwen ligt voor de hand, maar is niet altijd zonder risico's. Het is daarom belangrijk die ingrepen te doen die passen bij uw woning.  De specialisten van Erfgoed Leiden geven u graag advies.

Het verduurzamen van een historisch gebouw begint met een passend én gratis advies. Tijdens een bezoek kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor uw woning. Met advies over isolatie en duurzame energie kunt u een plan van aanpak opstellen en offertes opvragen. In het advies krijgt u naast gebouwaanpassingen, ook tips om zonder verbouwingen al energie te besparen. Veel eigenaren gingen u voor en kregen advies over isolatie en duurzame energie van Erfgoed Leiden en Omstreken. Neem voor meer informatie contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brochure

In onze brochure leest u waar u rekening mee moet houden, als u uw historische woning energiezuiniger wilt maken. Met toepassing van 'quick-wins' is snel resultaat te boeken.
Na-isoleren en het duurzaam opwekken van energie vragen om investeringen die zich na verloop van tijd terugbetalen. Klik hier voor de brochure (PDF).

Isolatieglas bij o.a. monumenten

Plaatsen van isolatieglas of dubbel glas in de vensters van een historisch pand vraagt meer aandacht. Bij monumenten is daarom altijd een vergunning nodig. Vaak is bij historische ramen de dikte van het raamhout beperkt, zodat dubbel glas niet zonder meer past in de bestaande sponning. De gemeente streeft ernaar bij monumenten  en andere historische panden zoveel mogelijk historisch materiaal te behouden en het historische gevelbeeld zo min mogelijk aan te tasten. Daarom zijn richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van isolerende beglazing.

Karakteristieke panden

Naast de richtlijnen voor het plaatsen van dubbel glas heeft de gemeente richtlijnen opgesteld voor aanpassen van raamhout voor isolatieglas en het isoleren van dakkapellen en platte daken bij karakteristieke panden. De gemeente streeft ernaar bij karakteristieke panden het historische gevelbeeld zo veel mogelijk te behouden of te herstellen. Het verduurzamen van een karakteristiek pand kan vergunningsvrij zolang het uiterlijk van het pand niet wijzigt. Deze richtlijn geeft handvaten voor isolatie van ramen en de zijkanten van de dakkapel. Voor het verhogen van het dak, het aan de buitenzijde aanpassen van de kozijnen en het isoleren aan de buitenzijde is wel altijd een vergunning nodig. Bij een vergunningsaanvraag zal er gekeken worden of de aanpassingen passen bij de karakteristieke waarden van het pand.

Binnenvoorzetramen

Een goed alternatief voor isolerende beglazing is het aanbrengen van een voorzetraam aan de binnenzijde. Hiermee kan een hoge isolatiewaarden worden gehaald en meteen alle kieren worden gedicht. Bijkomend voordeel is dat er meteen een betere geluidswering ontstaat. Voor het plaatsen van deze ramen zijn richtlijnen opgesteld met de aandachtpunten voor het maken van een keuze in het type binnenvoorzetramen.

Bouwfysische analyse

Het isoleren van een historisch pand is niet altijd zonder risico. Door het isoleren van een gebouw verdwijnt een deel van de natuurlijke ventilatie en verandert de vochthuishouding. Door dampremmende lagen die toegepast worden bij naisolatie vindt er ook minder vochttransport plaats naar buiten door de muren en daken. Op de plekken waar minder isolatie zit of bijvoorbeeld vloerbalken door het isolatiepakket en dampremmende lagen heen gaan ontstaan kwetsbare plekken waar vocht kan ophopen met alle gevolgen van dien. Daarom wordt er bij monumenten (ook aan te raden voor andere historische panden) bij het isoleren aan de binnenzijde een bouwfysische analyse gevraagd. In deze analyse wordt bekeken welke maatregelen er nodig zijn om problemen te voorkomen en of extra ventilatie met bijvoorbeeld vochtsensoren noodzakelijk is. Om een goed beeld te krijgen waar uw adviseur naar moet kijken is er een richtlijn opgesteld voor het maken van een bouwfysische analyse met daarin een voorbeeld.

Spouwmuur isolatie

Veel monumenten en historische gebouwen gebouwd na de jaren ’20 hebben een spouwmuur. Vroege spouwmuren waren niet bedoeld om te isoleren, maar het kan wel. Hiervoor moet de spouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Met deze vragenlijst kunt u zelf nagaan of spouwmuurisolatie bij uw gebouw mogelijk is, en wat daarvoor gedaan moet worden. Voor het isoleren van een spouwmuur bij een monument is altijd een vergunning nodig.

Warmtepompen

Bij het verduurzamen horen ook verschillende vormen van warmtepompen. Voor de lucht warmtepompen is in de meeste gevallen een buitenunit nodig die ergens aan of op of rond een gebouw worden geplaatst. Om een goede keuze te maken waar deze buitenunit wordt geplaatst is een werkdocument met richtlijnen opgesteld. Voor het aanbrengen van een buitenunit is altijd een vergunning nodig.  

Websites

Kijk voor nog meer tips of voorbeelden op de landelijke website www.degroenemenukaart.nl/leiden die speciaal voor Leiden is voorzien van de lokale regelgeving.

Bent u opzoek naar details hoe een dak op de juiste manier kan worden geisoleerd, nadere informatie over de verschillende isolatiematerialen en hun eigenschappen? Kijk dan op https://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/.

Wilt u handige tips op uitvoeringsdetail per specifieke duurzaamheidsmaatregel? Dan kunt u terecht op de website www.toolkitduurzaamerfgoed.nl 

Zonnepanelen

In de beschermde stadsgezichten en voor monumenten gelden lokale regels voor het plaatsen van zonnepanelen. De nieuwe update van de welstandsnota geeft een verruiming van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de twee beschermde stadgezichten van Leiden. Deze aanpassing op de welstandsnota per 23-11-2020 in werking getreden. In de welstandsnota is onderscheid gemaakt in drie verschillende dakvlaktypes. Om deze regels inzichtelijk te maken zijn ze verbeeld op een kaart, deze kaart is te vinden op kaart.leiden.nl/zonnepanelen#. Meer informatie kunt u terugvinden op www.leiden.nl/zonnepanelen

kaart