Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Wat kan Erfgoed Leiden voor u doen?

Heeft u een historisch en beschermd gebouw? Voordat u plannen gaat maken om uw gebouw aan te passen, is het belangrijk om te weten wat de cultuurhistorische waarden van het gebouw zijn. Erfgoed Leiden en Omstreken kan u adviseren en begeleiden.

Bezoek ter plekke

Heeft u onlangs een monument aangeschaft of heeft u plannen om uw monument te wijzigen is het verstandig om in een vroeg stadium met de adviseurs van Erfgoed Leiden een rondje door uw monument te maken. Dan kunnen de belangrijkste aandachtspunten én mogelijkheden van uw monument worden doorgenomen. Dan weet u meteen waar u rekening mee moet houden bij de toekomstige verbouwingsplannen.

Historisch onderzoek

Bij grote verbouwingen van een monument moet u een bouwhistorische opname van uw monument laten maken. Hiermee krijgt u een goed beeld met welke historische waarden u rekening moet houden met de planvorming. Bij kleine verbouwingen kan dit achterwege worden gelaten. Bij grotere ontwikkelingen die verder gaan dan 1 gebouw kan zelfs een cultuurhistorisch onderzoek nodig zijn van het gebied. Bij twijfel of een onderzoek nodig is neem contact op met Erfgoed Leiden. 

Tot waar loopt de bescherming?

Het komt vaak voor dat het niet helemaal duidelijk is tot waar de bescherming van een monument doorloopt. Zeker met oudere beschermingen is de monumentenbeschrijving vaak beperkt tot de voorgevel. Wilt u weten wat er binnen de bescherming valt kunt u contact met ons opnemen. 

Werkzaamheden in de grond

Gaat u graven in de grond dan heeft u in veel gevallen te maken met archeologische waarden Controleer dan ook het bestemmingsplan of u hier mee te maken heeft. Gaat u graven onder een monument dan valt dit buiten het bestemmingsplan en heeft u vanuit de monumentenvergunning bijna altijd te maken met onderzoek. Hoever dit onderzoek moet gaan kunt u informeren bij de archeologische adviseurs van Erfgoed Leiden of bij uw gemeente.

Voorbespreken bouwplannen

Voor het voorbespreken van bouwplannen kunt u een afspraak maken met de procesregisseurs van de gemeente Leiden. Zij zorgen dan de adviseurs van Erfgoed Leiden en de collega’s van andere diensten met u om tafel zitten om uw plannen door te nemen. 

Wat doen wij niet?

Erfgoed Leiden deelt haar kennis graag, echter nemen wij niet de rol van de eigenaar of opdrachtgever over. Wij dienen zelf geen monumentenvergunningen in en vragen geen subsidie aan.
Daarnaast voeren wij ook geen bouwkundige inspecties uit. Hiervoor kunt u terecht bij de Monumentenwacht Zuid-Holland

 

 

kaart