Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Historische objecten

De gemeente Leiden kent een subsidieregeling waarmee onder andere cultuurhistorische objecten of monumentale onderdelen kunnen worden gerestaureerd of gereconstrueerd. Het gaat dan om objecten die belangrijk zijn voor de historische uitstraling van de stad. Denk daarbij aan historische stoepen, hekwerken, trappen, gedenkstenen, pompen, ornamenten, zuiltjes, gevelstenen, herdenkingsplaquettes, reclameschilderingen, pothuisjes, klokken, poortjes, luiken enz.

Voldoet uw plan aan de subsidieregels? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 5.000,- voor restauratie en maximaal € 4.000,= voor reconstructie.

Hier leest u hoe u subsidie kunt aanvragen en onder welke voorwaarden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het object maakt geen deel uit van de constructie van een gebouw (geen casco)
  • Het bevindt zich in of het grenst direct aan de openbare ruimte
  • Het object is minimaal 50 jaar oud en bevindt zich in het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg. Het hoeft geen monument te zijn.
  • U vraagt geen andere subsidie aan voor de werkzaamheden.

Alle voorwaarden en bepalingen staan in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

Subsidie aanvragen

Wilt u een object laten restaureren of reconstrueren en daarvoor subsidie aanvragen? Volg dan het onderstaande stappenplan. 

1. Neem contact op

Heeft u een idee voor herstel of reconstructie, neem dan contact op met Berber Westerhuis van Erfgoed Leiden en Omstreken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 071-516 5355). Zij neemt graag de mogelijkheden met u door én kan een verkennend onderzoek voor u uitvoeren.

2. Onderzoek en advies

Mogelijk levert het verkennend onderzoek van Erfgoed Leiden en Omstreken voldoende gegevens op voor herstel of reconstructie van het betreffende object. Als er meer onderzoek nodig is, dan schakelt u een bouwhistorisch bureau in.

Het onderzoek leidt tot een advies voor herstel of reconstructie van het object.

3. Ontwerp

Op basis van dit advies laat u een gedetailleerd ontwerp maken voor herstel of reconstructie van het object. Materiaalgebruik en detaillering moeten historisch verantwoord zijn.

4. Overleg en indien nodig aanvragen omgevingsvergunning

Het is verstandig om, vóór u een vergunningaanvraag of subsidieaanvraag doet, het ontwerp voor te leggen aan Berber Westerhuis van Erfgoed Leiden en Omstreken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 071-516 5355). Indien nodig, dient u voor de werkzaamheden aan het object een vergunningaanvraag in.

5. Subsidie aanvragen

U kunt nu de subsidieaanvraag indienen. Onderdeel hiervan is het onderzoek, –advies en het ontwerp. Indien dit wordt goedgekeurd, alle gegevens kloppen, er voldoende budget beschikbaar is en de omgevingsvergunning is aangevraagd, dan ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking. 

6. Uitvoering

Heeft u de voorlopige subsidiebeschikking en, indien nodig, de vergunning ontvangen? Dan kunt u beginnen met de uitvoering. U meldt dit ook bij blok 'Verantwoording of ontbrekende stukken indienen' op de site van de gemeente. In principe kunt u niet beginnen met het werk vóór u de beschikking heeft. U moet wel binnen zes maanden na ontvangst van de beschikking met de werkzaamheden zijn begonnen.

Mocht u gaande het werk op onverwachte ontdekkingen stuiten, neemt u dan contact op met Erfgoed Leiden en Omstreken. Als u naar aanleiding daarvan wilt of moet afwijken van het gesubsidieerde ontwerp, legt u dit dan ter goedkeuring voor aan ons.

7. Het resultaat

Na afloop van de werkzaamheden doet u de gereedmelding bij de gemeente en stuurt u een verantwoording van de gemaakte kosten mee. Onze medewerkers komen graag kijken naar het resultaat. Als alles volgens afspraak is uitgevoerd, ontvangt u de definitieve subsidiebeschikking en vervolgens de subsidie zelf.

De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking te worden afgerond. Als dit niet gaat lukken, meldt u dit dan bijtijds.

Belangrijk om te weten

Het budget voor de subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. 

Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen niet voor subsidie in aanmerking, tenzij dit in overleg met en met goedkeuring van de gemeente is gedaan.

Alle voorwaarden en bepalingen leest u in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

De aanvraag van de subsidie doet u hier.

Het indienen van de andere stukken, zoals aanvang-werk-verklaring, gereedmelding en verantwoording doet u op www.leiden.nl/subsidies bij ‘Verantwoording of ontbrekende stukken’.

kaart