Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Schilderwerk

Als uw pand toe is aan een schilderbeurt, kunt u er voor kiezen onderzoek te laten doen naar de historische kleuren van de (voor)gevel. Voor dit onderzoek én het schilderwerk in de geadviseerde kleuren kunt u subsidie aanvragen tot een bedrag van € 4.000,=. 

Hier leest u hoe u subsidie kunt aanvragen en onder welke voorwaarden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw pand is minimaal 50 jaar oud en staat in het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg. Het hoeft geen monument te zijn.
  • U kunt geen andere subsidie aanvragen voor schilderwerk. Indien dat wel het geval is, dan voorziet de gemeentelijke Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld niet in subsidie voor het schilderwerk, maar wel in subsidie voor het kleuronderzoek en -advies.  
  • De betreffende gevel is niet eerder met subsidie in historische kleuren geschilderd.

Alle voorwaarden en bepalingen staan in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

Subsidie aanvragen

Wilt u uw pand ook in historische kleuren laten schilderen en daarvoor subsidie aanvragen? Volg dan het onderstaande stappenplan. 

1. Informatie en contact 

Neem rechtstreeks contact op met Inger Groeneveld (06-18889962, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij neemt graag de mogelijkheden met u door én kunnen u vertellen waar een kleuronderzoek aan moet voldoen.

In het boek Van Leidse schilders mette groote quast leest u meer over historische kleuren en het Leids kleurenproject. Ook kunt u resultaten van de subsidieregeling voor historische kleuren bekijken.

2. Onderzoek en kleuradvies

U laat ruim van tevoren een kleuronderzoeker onderzoek doen naar de historische kleurstelling van de gevel van uw pand. Deze kijkt of er nog oude verflagen aanwezig zijn die iets kunnen vertellen over het kleurgebruik in het verleden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet dit onderzoek aan een aantal eisen voldoen. 

Dit kleuronderzoek leidt tot een kleuradvies. De kleuronderzoeker legt het onderzoek en advies vast in een rapport. Dit heeft u nodig bij het aanvragen van subsidie en dient te zijn goedgekeurd door Erfgoed Leiden en Omstreken. Als u wilt overleggen over het advies, neemt u dan contact op met Erfgoed Leiden en Omstreken.

3. Indien nodig aanvragen omgevingsvergunning

Waarschijnlijk leidt het advies tot een wijziging van de kleurstelling van de gevels van uw pand. Indien dit een monument is, vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de ‘activiteit monument‘. De indieningsbescheiden zijn gelijk als die van de subsidieaanvraag.

In het erfgoedregister kunt u zien of uw pand een monument is. 

Als uw pand geen monument is, hoeft u in principe geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente: 14 - 071

4. Subsidie aanvragen

U kunt nu de subsidieaanvraag indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Onderdeel van de aanvraag is het kleuronderzoek en –advies, de offerte van de schilder en de rekening van de kleuronderzoeker. Indien het kleuronderzoek en –advies wordt goedgekeurd, alle gegevens kloppen, er voldoende budget beschikbaar is en indien nodig de omgevingsvergunning is aangevraagd, dan ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking. 

5. Uitvoering

Heeft u de voorlopige subsidiebeschikking en, indien nodig, de vergunning ontvangen? Dan kunt u beginnen met de uitvoering. U meldt dit ook bij het blok 'Verantwoording of ontbrekende stukken indienen' op de website aan de gemeente. In principe kunt u niet beginnen met schilderen vóór u de beschikking heeft. U moet wel binnen zes maanden na ontvangst van de beschikking met de werkzaamheden zijn begonnen.

Om misverstanden te voorkomen, raden wij u aan om eerst een (aantal) proefvlak(ken) op te zetten en deze te laten zien aan de kleuronderzoeker en/of Erfgoed Leiden en Omstreken. Als u naar aanleiding daarvan van het kleuradvies wilt afwijken, legt u dit dan ter goedkeuring voor aan Erfgoed Leiden en Omstreken.

7. Het resultaat

Na afloop van de werkzaamheden doet u de gereedmelding bij de gemeente en stuurt u een verantwoording van de gemaakte kosten mee. Onze medewerkers komen graag kijken naar het resultaat. Als alles volgens afspraak is uitgevoerd, ontvangt u de definitieve subsidiebeschikking en vervolgens de subsidie zelf.

De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking te worden afgerond. Als dit niet gaat lukken, meldt u dit dan bijtijds. 

Belangrijk om te weten

Schilderwerk van monumenten moet voldoen aan bepaalde eisen

Het budget voor de subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. 

Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen NIET voor subsidie in aanmerking, tenzij dit in overleg met en met goedkeuring van de gemeente is gedaan.

Alle voorwaarden en bepalingen leest u in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

De aanvraag van de subsidie doet u hier

Het indienen van de andere stukken, zoals aanvang-werk-verklaring, einde-werk-verklaring en verantwoording doet u op www.leiden.nl/subsidies bij ‘Verantwoording of ontbrekende stukken’.

 

kaart