Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Winkelpuiherstel

De gemeente Leiden heeft een subsidieregeling ingesteld om historische winkelpuien of historische bedrijfspuien in de binnenstad te herstellen. Hiermee wil zij de historische binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Ook als de winkelpui behoort bij een woning is subsidie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie tot € 16.000,= moet uw pand minimaal 50 jaar oud zijn en staan in het beschermd stadsgezicht Binnenstad of aan de Stationsweg. Het hoeft geen monument te zijn.

Alle voorwaarden en bepalingen staan in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld.

Hier leest u hoe u subsidie kunt aanvragen en onder welke voorwaarden.

Subsidie aanvragen

Bent u geïnteresseerd in herstel van uw historische winkelpui of bedrijfspui en subsidie tot een bedrag van € 16.000,=? Doorloopt u dan de volgende stappen:

1. Kijk en vergelijk

Bekijk historische Leidse winkelpuien op de kaart. Kijkt u ook eens goed naar uw eigen pui; misschien zitten er nog oorspronkelijke onderdelen verstopt achter plaatmateriaal.

In het boek Leiden in de etalage leest u meer over historische puien en het Leids winkelpuienproject.

2. Neem contact op

Wilt u weten welke kansen úw winkelpui biedt? Neem dan contact op met Cas Nagtzaam van Erfgoed Leiden en Omstreken (071 - 516 5909, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hij neemt graag de mogelijkheden met u door én kan een verkennend onderzoek voor u uitvoeren. In de meeste gevallen levert dit al voldoende gegevens op ten behoeve van herstel van uw historische winkelpui of bedrijfspui. Als er meer onderzoek nodig is, dan schakelt u een bouwhistorisch bureau in.

3. Advies en ontwerp

Op basis van ons advies laat u een gedetailleerd ontwerp maken voor herstel van de historische winkelpui. Materiaalgebruik en detaillering moeten historisch verantwoord zijn. Indien de historische pui niet voldoet aan de huidige eisen (er is bijvoorbeeld een extra toegang nodig ten behoeve van bovenwoningen), kan in overleg met ons het ontwerp hierop worden aangepast. Dit alles met respect voor de historische uitstraling van de pui.

4. Overleg en indienen omgevingsvergunning

Het is verstandig om, vóór u een vergunningaanvraag of subsidieaanvraag doet, overleg te plegen met Cas Nagtzaam over het ontwerp.
Voor de wijziging van de pui dient u een vergunningaanvraag in. De indieningsbescheiden zijn gelijk als die van de subsidieaanvraag.

5. Subsidie aanvragen

U kunt nu de subsidieaanvraag indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Onderdeel van de aanvraag is het onderzoek, het ontwerp met werkbeschrijvingen, detailleringen en materiaalaanduidingen en gespecificeerde offertes. Indien dit wordt goedgekeurd, alle gegevens kloppen, er voldoende budget beschikbaar is en de omgevingsvergunning is aangevraagd, dan ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking. 

6. Uitvoering

Heeft u de vergunning en de voorlopige subsidiebeschikking ontvangen? Dan kunt u beginnen met de werkzaamheden. U meldt dit bij blok 'Verantwoording of ontbrekende stukken indienen' op de website aan de gemeente. In principe kunt u niet beginnen met de werkzaamheden vóór u de voorlopige beschikking heeft. U moet wel binnen zes maanden na ontvangst van de beschikking met de werkzaamheden zijn begonnen. 

Mocht u gaande het werk op onverwachte ontdekkingen stuiten, neemt u dan contact op. Als u naar aanleiding daarvan wilt of moet afwijken van het gesubsidieerde ontwerp, legt u dit dan ter goedkeuring voor aan ons.

7. Het resultaat

Na afloop van de werkzaamheden doet u de gereedmelding bij de gemeente en stuurt u een verantwoording van de gemaakte kosten mee. Onze medewerkers komen graag kijken naar het resultaat. Als alles volgens afspraak is uitgevoerd, ontvangt u de definitieve subsidiebeschikking en vervolgens de subsidie zelf.

De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking te worden afgerond. Als dit niet gaat lukken, meldt u dit dan bijtijds.

Belangrijk om te weten

Het budget voor de subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. 

Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen NIET voor subsidie in aanmerking, tenzij dit in overleg met en met goedkeuring van de gemeente is gedaan.

Alle voorwaarden en bepalingen leest u in de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

De aanvraag van de subsidie doet u hier.

Het indienen van de andere stukken, zoals aanvang-werk-verklaring, gereedmelding en verantwoording doet u op www.leiden.nl/subsidies bij ‘Verantwoording of ontbrekende stukken’.

De subsidieregeling geldt ook voor het aanbrengen van gevelreclame aan uw winkelpui.

 

kaart