Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Archeologie

De rijke historie van Leiden is niet alleen besloten in gebouwen, maar ligt ook verborgen in de grond. Bij bouwprojecten wordt daarom altijd rekening gehouden met de archeologische waarde in de bodem. Ook particuliere (ver)bouwers kunnen hier in sommige gevallen mee te maken krijgen. Het bodemarchief is beschermd in het bestemmingsplan door middel van een aanlegvergunning. Inmiddels is de aanlegvergunning opgenomen in de omgevingsvergunning.

 

De verstoorder betaalt

De bescherming van het bodemarchief strekt zich uit tot het gehele grondgebied van de gemeente Leiden. Voor het wijzigen en verstoren van de bodem heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het graven van een grote vijver, het bouwen van een huis of het aanleggen van kabels en leidingen. Afhankelijk van de oppervlakte, de diepte en de locatie van de werkzaamheden wordt gekeken of dit gevolgen heeft voor het bodemarchief. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de kennis van onze stadsarcheologen en voor de gemeente Leiden van de archeologische waardenkaart (te vinden onder 'Erfgoed in Kaart', onderaan uw scherm). Wanneer het bodemarchief bij de werkzaamheden wordt aangetast, kan een archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk zijn. De kosten van dergelijke onderzoeken komen voor rekening van de aanvrager.

 

Overleg met Erfgoed Leiden en Omstreken

Vaak loont het om met ons in overleg te gaan over uw wensen voordat er daadwerkelijk aan een plan wordt getekend. Het bodemarchief en nieuwe ontwikkelingen zijn vaak te combineren, mits ze in een vroeg stadium tot elkaar gebracht worden. Vaak is met een (kleine) aanpassing in een plan te voorkomen dat het bodemarchief wordt aangetast. Daarmee kunnen kostbare bodemonderzoeken worden vermeden.

 

Archeologische monumenten

Leiden heeft slechts twee archeologische rijksmonumenten, beide op het terrein van het Romeinse legerkamp Matilo in Roomburg. Vergunningaanvragen voor archeologische rijksmonumenten worden ingediend bij de gemeente en worden behandeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze vergunning is niet opgenomen in de omgevingsvergunning.

 

Aanvragen vergunning

Informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u op de website van de gemeente Leiden.

kaart