Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Rijksbeschermd stadsgezicht

Op deze pagina vindt u alle informatie over vergunningen en subsidies voor een pand in een Rijksbeschermd stadsgezicht.

Vergunningen

Leiden kent twee van rijkswege beschermde stadsgezichten: Leiden binnen de Singels (Contourkaart, Aanwijzingsbesluit, Redengevende omschrijving) en de Zuidelijke Schil (Contourkaart, Aanwijzingsbesluit, Redengevende omschrijving). Voor bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden binnen deze gebieden is vaak een omgevingsvergunning nodig.

De Leidse binnenstad, het gebied binnen de singels, is al sinds 1981 een beschermd stadsgezicht. Sinds 15 april 2011 is ook het gebied Zuidelijke Schil beschermd stadsgezicht. Een beschermd stadsgezicht is een gebied dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, of wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde.

Binnen beschermd stadsgezicht zijn bepaalde werkzaamheden aan gebouwen die niet zijn aangewezen als monument vergunningvrij. Bij inpandige werkzaamheden gelden dezelfde regels als buiten een beschermd stadsgezicht. Wijzigingen aan of loodrecht achter een achtergevel (dakkapel, schuur of schutting) zijn alleen vrijgesteld als dit geveldeel niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is.

 

(Ver)bouwen in rijksbeschermd stadsgezicht

Het is niet de bedoeling om ontwikkelingen in een Rijksbeschermd stadsgezicht te bevriezen. De bescherming zorgt ervoor dat in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de historische en stedenbouwkundige karakteristieken behouden blijven. Eigenaren van panden moeten bij voorgenomen wijzigingen rekening houden met de bijzondere karakteristieken ervan.

Wat betekent de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht voor de bewoners van dit gebied?

  • Het onderstreept dat zij in een bijzonder en historisch waardevol gebied wonen dat van nationaal belang is
  • In het gebied is een beschermend bestemmingsplan van toepassing
  • Voor (ver)bouwactiviteiten aan de buitenkant is vaak een vergunning nodig (dit wordt bepaald door landelijke wetgeving.

 

Meer informatie vindt u via:

 

 

 

Subsidies

Voor Rijksbeschermde stadsgezichten zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar.

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

In april 2009 heeft de gemeenteraad de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld vastgesteld. Per 1 januari 2016 is de gewijzigde Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld in werking getreden. Door deze subsidieregeling kunnen eigenaren en gebruikers van monumenten en historische panden in beschermd stadsgezicht  Binnenstad of aan de Stationsweg subsidie aanvragen voor vier categorieën:

De volledige voorwaarden voor deze subsidies leest u op de website over regelingen van de overheid.

De subsidies vraagt u aan via het aanvraagformulier. Het budget voor deze subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Fonds Investeren in Thuis

Via het fondsInvesteren in ThuisInvesteren in Thuis kunt u een subsidie en/of lening aanvragen voor het duurzaam maken van uw woning. Woningeigenaren en huurders (met toestemming van de verhuurder) kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler, of voor vloer-, dak-, glas-, of spouwmuurisolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ook een lening afsluiten voor het duurzaam maken van de woning.

Meer informatie over Investeren in Thuis vindt u op: https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/subsidies/investeer-in-thuis/

kaart