Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Gemeentelijk monument

Vergunningen

De gemeente Leiden wil samen met eigenaren en gebruikers zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed. De bescherming van gemeentelijke monumenten wordt geregeld in de Monumentenverordening 2008. Bent u van plan werkzaamheden of wijzigingen aan een gemeentelijk monument uit te (laten) voeren? Dan moet u dat vooraf melden en mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen.

Een veelvoorkomend misverstand over gemeentelijke monumenten is dat alleen de voorgevel is beschermd. Bijna altijd gaat het om het hele pand, van voor- tot achtergevel en alles daartussenin. Want ook bijvoorbeeld historische interieurs, trappen en oude structuren kunnen waardevol zijn. Begin daarom nooit zomaar met werkzaamheden of wijzigingen aan een gemeentelijk monument. Met het digitale meldingsformulier ziet u snel wanneer u kunt volstaan met een melding of wanneer een omgevingsvergunning vereist is.

Melding

Globaal gezegd volstaat een melding voor normaal onderhoud, dus voor onderhoud waardoor het monument niet wijzigt. Denk aan het licht opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken, of het vervangen van wat dakpannen. Het verfsysteem, type glas en de dakpannen moeten wel gelijk zijn aan het bestaande werk. Ook volstaat een melding voor wijzigingen aan recente bouwdelen die de monumentale waarde van het pand niet raken. Denk aan het vernieuwen van een trap, keuken of badkamer van na 1965, of een recente scheidingswand of verlaagd plafond. Twijfelt u of een bouwdeel monumentale waarde heeft? Raadpleeg het informatieblad Monumenten en beschermde gezichten of neem contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen.

Omgevingsvergunning

Voor werkzaamheden die verder gaan dan normaal onderhoud, is een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij het geheel verwijderen van oude verflagen en daarna schilderen in een afwijkend verfsysteem, of voor het geheel vervangen van voegwerk, stucwerk en houtwerk (bijvoorbeeld een heel raamkozijn). Neem bij twijfel contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen. De redengevende omschrijving van een monument geeft vaak weinig informatie en de gemeente vertelt u graag meer over de historie van uw pand.

Meer mogelijk door meedenken

Hoewel het hele pand beschermd is, is misschien niet ieder onderdeel van een gemeentelijk monument waardevol. Bij de behandeling van het verzoek om een omgevingsvergunning wordt bepaald wat precies van belang is en wat niet. Bij die afweging speelt ook het gebruik van het pand een rol. Bespreek daarom uw plannen in een vroeg stadium met ons. Vaak blijken monumentale waarden en nieuwe ontwikkelingen verrassend goed te combineren.

Subsidies

Voor gemeentelijke monumenten zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar.


Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

In april 2009 heeft de gemeenteraad de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld vastgesteld. Per 1 januari 2016 is de gewijzigde Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld in werking getreden. Door deze subsidieregeling kunnen eigenaren en gebruikers van monumenten en historische panden in beschermd stadsgezicht  Binnenstad of aan de Stationsweg subsidie aanvragen voor vier categorieën:

Aanvraagformulieren voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld:
Aanvraag Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld
Inlegvel t.b.v. aanvraag winkelpui
Inlegvel t.b.v. aanvraag kleuren
Inlegvel t.b.v. gevelreclame
Inlegvel t.b.v. aanvraag monumentale onderdelen in de openbare ruimte
Aanvang werkverklaring
Einde werkverklaring
Geldelijke verantwoording

Het budget voor deze subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen niet voor
subsidie in aanmerking.

 

Fonds Investeren in Thuis


Via het fonds Investeren in Thuis  kunt u een subsidie en/of lening aanvragen voor het duurzaam maken van uw woning. Woningeigenaren en huurders (met toestemming van de verhuurder) kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler, of voor vloer-, dak-, glas-, of spouwmuurisolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ook een lening afsluiten voor het duurzaam maken van de woning.
Meer informatie over Investeren in Thuis vindt u op: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/investeer-in-thuis/

 

Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland

Voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds. De aanvraag verloopt via de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Bouwen & Wonen.

 

Monumentenfonds 1818

Voor het (gedeeltelijk) herbestemmen van een gemeentelijk monument of een kerkelijk monument kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het MonumentenFonds 1818.

 

kaart