Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Karakteristiek pand

Op deze pagina vindt u alle informatie over vergunningen en subsidies voor karakteristieke panden.
Via 'Erfgoed in Kaart' (onderaan uw scherm) zijn alle karakteristieke panden van Leiden en omgeving in kaart gebracht en staan in het erfgoedregister.

 

Vergunningen

Karakteristieke panden zijn geselecteerd op de rol die de gevel, inclusief het bijbehorend dakvlak, speelt in het historisch stadsbeeld. Samen met de monumenten dragen deze panden het stadsbeeld dat door velen zo hoog wordt gewaardeerd.

Karakteristieke panden zijn geen monumenten. Voor karakteristieke panden is daarom de normale bouwregelgeving van toepassing. Wel worden bij bouw- of verbouwplannen de plannen getoetst aan de beschermende voorschriften voor een karakteristiek pand die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Uitgangspunt in de omgang met karakteristieke panden is handhaving van het bestaande pand.

 

Aanvragen vergunning

U vindt meer over een omgevingsvergunning aanvragen op de website van de gemeente Leiden.

 

 

Subsidies

Voor karakteristieke panden zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar.

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld

In april 2009 heeft de gemeenteraad de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld vastgesteld. Per 1 januari 2016 is de gewijzigde Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld in werking getreden. Door deze subsidieregeling kunnen eigenaren en gebruikers van monumenten en historische panden in beschermd stadsgezicht  Binnenstad of aan de Stationsweg subsidie aanvragen voor vier categorieën:

De volledige voorwaarden voor deze subsidies leest u op de website over regelingen van de overheid.

De subsidies vraagt u aan via het aanvraagformulier. Het budget voor deze subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Fonds Investeren in Thuis

Via het fonds Investeren in Thuis kunt u een subsidie en/of lening aanvragen voor het duurzaam maken van uw woning. Woningeigenaren en huurders (met toestemming van de verhuurder) kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler, of voor vloer-, dak-, glas-, of spouwmuurisolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ook een lening afsluiten voor het duurzaam maken van de woning.

Meer informatie over Investeren in Thuis vindt u op: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/investeer-in-thuis/

 

Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland

Voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds. De aanvraag verloopt via de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Bouwen & Wonen.

 

kaart