Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Stappenplan

Voldoet uw pand aan de subsidieregels? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie tot € 15.000,- om de historische winkelpui te herstellen of te reconstrueren. Dit zijn de stappen:

 

1.  Kijk en vergelijk

Bekijk historische Leidse winkelpuien (zie Resultaten). Kijkt u ook eens goed naar uw eigen pui; misschien zitten er nog oorspronkelijke onderdelen verstopt achter plaatmateriaal of kunt u ze zelfs nog zien.

 

2. Neem contact op

Wilt u weten welke kansen úw winkelpui biedt? Neem dan contact op met Monique Roscher of Cas Nagtzaam via 071 - 516 5909 / 5785, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door én kunnen vast een verkennend onderzoek voor u uitvoeren. Mogelijk levert dit al voldoende gegevens op ten behoeve van herstel van uw historische winkelpui. Als er meer onderzoek nodig is, dan schakelt u een bouwhistorisch bureau in.

 

3. Advies en ontwerp

Op basis van ons advies laat u een gedetailleerd ontwerp maken voor herstel van de historische winkelpui. Materiaalgebruik en detaillering moeten historisch verantwoord zijn. Indien de historische pui niet voldoet aan de huidige eisen (er is bijvoorbeeld een extra toegang nodig ten behoeve van bovenwoningen), kan in overleg met ons het ontwerp hierop worden aangepast. Dit alles met respect voor de historische uitstraling van de pui.

 

4. Overleg en indienen omgevingsvergunning

Het is verstandig om, vóór u een vergunningaanvraag of subsidieaanvraag doet, overleg te plegen met Erfgoed Leiden over het ontwerp. Voor de wijziging van de pui dient u een vergunningaanvraag in. De indieningsbescheiden zijn gelijk als die van de subsidieaanvraag (zie punt 5 van het aanvraagformulier). De legeskosten zijn doorgaans € 36,57.

 

5. Subsidie aanvragen

U kunt nu de subsidieaanvraag indienen. Onderdeel hiervan is het onderzoek,  –advies en het ontwerp.  Indien dit wordt goedgekeurd, alle gegevens kloppen, er voldoende budget beschikbaar is en de omgevingsvergunning is verleend, dan ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking. Op dat moment kunt u beginnen met de uitvoering, u meldt dit ook aan de gemeente.

 

6. Uitvoering

Heeft u de vergunning en de voorlopige subsidiebeschikking ontvangen? Dan kunt u beginnen met de werkzaamheden, u meldt dit ook even aan de gemeente. In principe kunt u niet beginnen met de werkzaamheden vóór u de voorlopige beschikking heeft. In bepaalde gevallen kan van deze regel worden afgeweken; neemt u daarvoor contact op met Monique Roscher van Erfgoed Leiden en Omstreken: 071 - 516 5909 / 071 - 516 5785, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mocht u gaande het werk op onverwachte ontdekkingen stuiten, neemt u dan contact op. Als u naar aanleiding daarvan wilt of moet afwijken van het gesubsidieerde ontwerp, legt u dit dan ter goedkeuring voor aan ons.

 

LET OP: het budget voor de subsidieregeling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Is de pot leeg, dan worden dat jaar geen aanvragen meer gehonoreerd. U kunt dan het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. Werkzaamheden die al zijn aangevangen, komen NIET voor subsidie in aanmerking, tenzij dit in overleg met en met goedkeuring van de gemeente is gedaan.

 

7. Het resultaat

Na afloop van de werkzaamheden doet u de gereedmelding bij de gemeente en stuurt u een verantwoording van de gemaakte kosten mee. Onze medewerkers komen graag kijken naar het resultaat. Als alles volgens afspraak is uitgevoerd, ontvangt u de definitieve subsidiebeschikking en vervolgens de subsidie zelf.

kaart