Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bronnen met namen: Leiden

Klik op één van de onderstaande links om direct door te gaan naar:

Doop-, Trouw- en Begraafboeken 

Burgerlijke Stand

Bevolkingsregisters

Overige indexen

 

Doop-, Trouw- en Begraafboeken voor 1811

Bron Datering Waar te vinden
Dopen - Waals (Vrouwenkerk)
1599-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Luthers 1613-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Evangelisch Luthers 1642-1691 namen en scans in personen 
Dopen - Evangelisch Luthers 1693-1826 scans in archieven
Dopen - Hoogduits 1644-1736 namen en scans in personen 
Dopen - Doopsgezind 1672-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Nederduits Gereformeerd (Pieterskerk)
1621-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Nederduits Gereformeerd (Hooglandsche Kerk) 1621-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Nederduits Gereformeerd
(Mare Kerk)
1650-1811 namen en scans in personen
Dopen - Nederduits Gereformeerd
(Loots- of Oosterkerk)
1663-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (Appelmarkt)
1664-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (Bakkersteeg) 1642-1811 namen en scans in personen 
Dopen - Rooms-Katholiek (St. Jorissteeg) 1670-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (Kuipersteeg) 1660-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (Utrechtse Veer) 1646-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (De Zon) 1654-1811 namen en scans in personen
Dopen - Rooms-Katholiek (Jezuïten) 1670-1757 namen en scans in personen
Dopen - Remonstrants 1663-1811 namen en scans in personen
Dopen - Engelse gemeente 1754-1804 namen en scans in personen 
Dopen - Oud-Katholiek 1680
1694-1810
namen en scans in personen 
Geboorten - Israëlitische gemeente 1807-1811 namen en scans in personen 
Ondertrouw - Nederduits Hervormd 1575-1795 namen en scans in personen
Trouwen - Schepenen 1592-1811 namen en scans in personen 
Huwelijkse voorwaarden voor schepenen 1509-1583 namen in pdf
scans in archieven
Trouwen - Rooms-Katholiek 1642-1811 namen en scans in personen 
Trouwen - Waalsch Gereformeerd (Vrouwekerk) in het Frans 1604-1811 scans in archieven
Trouwen - Waalsch Gereformeerd (Gasthuiskerk) in het Frans
1638-1650  namen en scans in personen  
Trouwen - Waalsch Gereformeerd (Gasthuiskerk) in het Frans 1651-1738 scans in archieven
Trouwen - Waalsch Gereformeerd (Gasthuiskerk) in het Nederlands 1646-1795 scans in archieven
Trouwen - Nederduits Gereformeerd (Hooglandsche Kerk) 1597-1795 scans in archieven
Trouwen - Nederduits Gereformeerd
(Mare Kerk)
1659-1795 scans in archieven
Trouwen - Nederduits Gereformeerd (Pieterskerk) 1585-1795 scans in archieven
Trouwen - Nederduits Gereformeerd
(Loots- of Oosterkerk)
1726-1795 scans in archieven
Trouwen - Hoogduitsch Gereformeerd 1663-1736 scans in archieven
Trouwen - Evangelisch-Luthers 1646-1809
1824-1897
scans in archieven
Trouwen - Oud-Katholiek 1694-1727 namen en scans in personen  
Trouwen - Engelse gemeente 1778-1793 namen en scans in personen  
Trouwen - Impost 1695-1812 scans in archieven
Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten 1687-1811 namen in pdf
scans in archieven
Begraven - Grafboeken Pieterskerk 1581, 1610, 1647, 1663, 1665-1773 namen in personen
origineel te reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Begraven - Registers begraven Leiden 1601-1805 scans in archieven
Begraven - Registers begraven Leiden 1806-1811 scans in archieven
Begraven - Overlijden Gasthuizen 1474-1493
1586-1590
1590-1608
1599
1626-1648
1726-1811
namen en scans in personen   
Begraven - Begraven buiten Leiden 1663-1814 namen en scans in personen   
Begraven - Militair Hospitaal 1799-1810 namen en scans in personen  
Begraven - Overlijden Elisabeth Gasthuis 1616-1654 scans in archieven
Begraven - Burgermeestersdagboek 1660-1678 namen in personen  
origineel te reserveren voor studiezaal

 

Burgerlijke Stand vanaf 1811

Bron Datering Waar te vinden
Geboorten 1812-1919 namen en scans in personen
Geboorten 1920-1921 scans in archieven
Huwelijken 1812-1943 namen en scans in personen
Huwelijken 1944-1946 scans in archieven
Huwelijkse bijlagen 1812-1842 origineel te reserveren voor studiezaal
Echtscheidingsakten 1812-1941 namen en scans in personen
Overlijdens 1812-1968 namen en scans in personen
Overlijdens 1969-1971 scans in archieven

 

 Bevolkingsregisters

 Bron Datering Waar te vinden
Gebuurtegewijze bevolkingsregisters 1762-1796 scans in archieven
Gebuurtegewijze bevolkingsregisters 1796-1804 scans in archieven
Gebuurtegewijze bevolkingsregisters 1804-1833 scans in archieven
Gezinsreconstructies 1812-1862 namen in database
Registers van emigranten en immigranten 1813-1822 origineel te reserveren voor studiezaal
Registers van emigranten en immigranten 1822-1852 origineel te reserveren voor studiezaal
Volkstelling 1815 scans in archieven
Volkstelling 1829 scans in archieven
Volkstelling 1839 scans in archieven
Volkstelling 1846 scans in archieven
Volkstelling 1849 namen en scans in personen
Bevolkingsregister 1854-1861 scans in archieven
Bevolkingsregister 1862-1872 scans in archieven
Bevolkingsregister 1872-1881 scans in archieven
Bevolkingsregister 1881-1889 scans in archieven*
Bevolkingsregister 1890-1924 scans in archieven**
Bevolkingsregister - Gestichten 1890-1924 namen in pdf
scans in archieven
Bevolkingsregister - Schippers 1890-1924 namen in pdf
scans in archieven
Bevolkingsregister - Nieuwe bebouwing Leiden-Noord 1913-1919 scans in archieven

* Door de Stadshuisbrand van 1929 zijn er nog maar 3 bevolkingsregisters overgebleven van de periode 1881-1889 (Buurt 4, 22 en 23).

** De bevolkingsregisters met de straatnamen St. Aagtenstraat t/m Hyacinthenstraat zitten in de personendatabase.

 

Overige indexen

Bron Datering Waar te vinden
Adres- en Herenboekjes - deel I A - Lau 1816-1889 namen in pdf
scans in bibliotheek
Adres- en Herenboekjes - deel II Lau - Z 1816-1889 namen in pdf
scans in bibliotheek
Aflezingboeken Tafel (Tafel delen A-C) 1505-1574 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Aflezingboeken 1574-1649 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Attestaties Doopsgezinden  1673-1909 namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Attestaties Nederlands Hevormd 1610-1899 namen in pdf
scans in archieven
Beschikkingen van verzoekschriften aan de Vierschaar 1658-1810 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Borgbrieven (Stadsarchief Leiden) 1716-1737
1751-1812
namen in personen

Borgbrieven (Oud Notarieel Archief) 1741-1784 namen in personen

Borgbrieven (Archief Lutherse diakonie) 1770-1780  namen in personen

Borgbrieven (Archief Sint Maarten) 1740-1785 namen in personen
Borgbrieven (Archief N.H. diakonie Leiden) 1732-1785
1817 
namen in personen

Bonboeken 1642-1811 namen en scans in personen
Bonboeken: index straatnamen   straatnamen in pdf
Broodprijsverlagingen 1597 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Burgemeesterskamer - Notulen 1776-1795 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Buurquestieboeken  1597-1605
namen en scans in personen
Buurquestieboeken  1605-1796 namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Collaterale Successie 1622-1647
1663-1805
namen en scans in personen
College van Burgemeesters en Wethouders - Notulen 1816-1880 trefwoorden en namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Concessies, smalle diensten en vergunningen 1545-1930 namen in pdf
Criminele Klachtenboeken 1533-1811 namen en scans in personen
Familiegeld 1716 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Gasthuizen - legaten 1500-1600 namen in personen
origineel te reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gasthuizen - opnames 1600-1860 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Gerechtsdagboeken 1647-1679 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Getuigenisboeken 1581-1810 namen in pdf
scans in archieven
Gilden - namen van meesters, leerlingen etc. 1574-1812 namen in pdf*
zie pdf voor juiste inventarisnummer in het archief Gilden
Hoofdgeld Leiden 1622 namen in pdf
scans in archieven
Huisnamen, herbergen en brouwerijen 1471-1858 namen in pdf
Huisnummering tot 1871 1871 adressen in pdf
scans in bibliotheek
Inbrengboek 1540-1559 namen in pdf
scans in archieven
Ingekomen stukken van de Schutterij 1862-1895 1862-1895 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Kenningboeken 1553-1580 namen in pdf
scans in archieven
Kermisklanten uit de patentregisters 1816-1830 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Kohier van de 10e Penning 1557 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Kohier gedwongen leningen 1576
namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Kohier gedwongen leningen 1600 namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Kohier personele quotisatie 1742 namen in pdf
origineel te reserveren in studiezaal
Kohier 1748 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Leidenaren voor het Hof van Assisen 1811-1838 namen in pdf
origineel te reserveren bij Nationaal Archief
Liste Civique 1811 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Lijfrente registers 1402-1609 namen in personen
Lijst van namen van de Vrouwen-Kraammoeders 1582-1960 namen in pdf
origineel te reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lutherse lidmaten, wezen en oudelieden 1758-1850 namen in pdf
Militieregisters 1812-1815 namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Militieregisters 1816-1912 namen in personen
origineel te reserveren voor studiezaal
Notulenboeken Schout en Schepenen 1668-1795 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Notulen Provisionele Raad:
januari-februari 1795
1795 trefwoorden en namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Notulen van de van de gecombineerde vergaderingen van de Comités van Algemene Veiligheid en Civiele en Criminele Justitie jan-feb 1795 1795 trefwoorden en namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Opzendingen van wezen, bedelaars, landlopers naar Hoorn, Ommerschans en Veenhuizen 1819-1851 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Oud Notarieel Archief 1564-1811 namen en scans in personen**
Paspoortenregisters Leiden 1795-1836 namen in personen
Patroniemen uit Leidse bronnen namen in pdf
Rechtbank van Eerste Aanleg te Leiden 1811-1838 namen in pdf
origineel te reserveren bij Nationaal Archief
Poorterboeken 1364-1811 namen en scans in personen
Privilegeboek 1574-1753 trefwoorden en namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Personeel van Nederlandse Rotogravure Maatschappij (NRM) 1913-1972 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Renten op huizen van het Begijnhof Leiden ca. 1570 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Rooms-Katholieken wezen, armen en oudelieden 1737-1883 namen in pdf
zie pdf voor juiste inventarisnummer in het archief Sint Maarten
Scheepseigenaren uit de Patentregisters 1816-1830 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Stedeboek 1348-1542 namen in pdf
fotoreproductie in te zien op studiezaal
Testamenten verleden schepenen 1499-1582  namen in pdf
scans in archieven
Thesaurus achternamen: stamnaam   namen in pdf
Thesaurus achternamen: bronnaam   namen in pdf
Vertrokken personen (genoemd in Leids Dagblad) 1924-1929 namen in personen
scans in kranten
Volkstelling 1581 namen in pdf
scans in archieven
Waarboeken 1560-1580 namen in pdf
scans in archieven
Wees- en armboek 1647-1795 namen in pdf
origineel te reserveren voor studiezaal
Weeskamer 1575-1811 namen in pdf
zie pdf voor juiste inventarisnummer in het archief Weeskamer

* Namen zijn alleen van de volgende gilden: Apothekers (1590-1807), Bakkers (1665-1811) en Broodzetting (1574-1816), Boekverkopers en –drukkers (1651-1811), Chirurgijns en artsen (1650-1807), Glazenmakers (1618-1812), Schilders (1648-1812) en Timmerlieden (1615-1778).

** N.B.: Van het grootste deel van het Oud Notarieel Archief zijn de persoonsgegevens vanuit de contemporaine indexen (repertoria) ingevoerd en beschikbaar. De akten zelf zijn voor 95% digitaal beschikbaar, op enige kwetsbare delen na.

kaart