Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Gemeente Noordwijk 1399-1932

Inventaris van de archieven van de gemeente Noordwijk, 1399-1932.

0900
W.E. Smelt (1962)
Erfgoed Leiden en Omstreken
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Gemeente Noordwijk 1399-1932

1399-1932

Fysieke beschrijving

211,14 meter 5207 inventarisnummers

Instelling

Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden)

Archiefvormers

 • Notulen met div. instanties betr. onderwijs, vaartverbetering en woningtoestanden, 1921-1926
 • Commissie tot wering van het schoolverzuim te Noordwijk-Binnen, 1901-1931
 • Noordwijksche Duinexploitatie-maatschappij, 1883-1887
 • Plaatselijke commissie voor het huldeblijk aan H.M. de koningin-moeder, 1896-1898
 • Correspondent der intercommunale arbeidsbemiddeling te Noordwijk, 1922-1929
 • Noordwijksche Stoomtram-maatschappij, 1883-1887
 • Weeshuis Noordwijk, 1628-1932
 • College van Zetters (Noordwijk), 1872-1920
 • Huurcommissie (Noordwijk), 1918-1927
 • Noordwijksche subcommissie van Weldadigheid, 1816-1825
 • Comité voor de Belgische vluchtelingen, 1914-1916
 • Commissie van bijstand in het beheer van de Gasfabriek, 1901-1919
 • Plaatselijke schoolcommissie (Noordwijk), 1856-1920
 • Raadscommissie betr. personeel en werkliedenreglement, 1919-1929
 • Cornelis Anthonisz. en zoon Nicolaas van der Burch (secret. Noordwijk o.a.), 1625-1663
 • A.B. Madot als ontvanger der directe belastingen, 1812-1813
 • Commissie van Beheer van de grindweg van Piet Gijzenbrug naar Wassenaar, 1852-1910
 • Gasthuis in Noordwijk aan Zee, 1628-1929
 • Ambachts- en Dorpsbestuur van Noordwijk, 1399-1811
 • Gemeentebestuur van Noordwijk, 1811-1930
 • Feestcommissie voor de viering van den 70sten verjaardag van Z.M. den Koning, 1887
 • Gasthuis in Noordwijk, 1511-1929
 • Plaatselijke commissie vooor het nationaal geschenk aan H.M. de koningin, 1900-1901
 • Commissie van 24 november 1919, 1919-1924
 • Maatschappij "Noordwijk" tot exploitatie van duingronden, 1883-1887
 • Maarten en Jan Maarten van Struyck, 1795-1817

Context

Inhoud en structuur

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Verwant materiaal

Beschrijving van de onderliggende componenten

Zoeken
Resultaten per pagina
kaart