Erfgoed Leiden en omstreken

Zoekformulier geavanceerd

Info

Gilden

Inventaris van de archieven van de Gilden, de beurzen en de rederijkerskamers, 1443-1917

0509
J.C. Overvoorde (Leiden 1922)
Erfgoed Leiden en Omstreken
1 januari 1922
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Gilden

1443-1917

Fysieke beschrijving

10.45 meter 1542 inventarisnummers

Instelling

Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden)

Archiefvormers

  • Besturen van de Gilden, 1443-1917
  • Gecommitteerden tot de zaken der Beurzen en Fondsen, 1643-1813
  • Rederijkerskamers, 1533-1652

Context

Inhoud en structuur

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Verwant materiaal

Beschrijving van de onderliggende componenten

  • N.B.: Door de maire werd 8 mei 1813, naar aanleiding van een missive van de sous-prefect van 20 april 1813, volgens instructie van de prefect en op order van de Ministre de l'intérieur, om gegevens te verzamelen over de beurzen en die onder stadstoezicht te brengen, aan de heren Van Gerwen en De Mey en de adjunct Van Leyden Gael de uitvoering opgedragen. Deze maakten een concept-overeenkomst, die echter vrij algemeen bij de beurzen op tegenstand stuitte. Bij besluit van 10 september 1813 (Bibl. cat.nr. 61500 p) gaf de maire enige algemene regelen, waarbij in de plaats van de schepenmeesters of het Gerecht de maire werd gesteld en waarbij de band met de oude gilden verbroken werd. Overigens werden de oude ordonnanties gehandhaafd. De commissie wordt in de notulen van de Provisionele Regering van 28 juni 1814 vermeld als 'GECOMMITTEERDEN TOT DE ZAKEN DER BEURZEN EN FONDSEN'. Zie over de gildebeurzen: E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland, 1913, in het bijzonder blz. 60-83 (Bibl. cat.nr. 59254 d), en de in de inleiding genoemde jaargang van het Economisch-historisch jaarboek.
  • N.B.: Zie ook Gerechtsdagboek 2A fol. 81 en 2C fol. 142v.; Burgemeesters- en Gerechtsdagboek voor Publieke Zaken A fol. 8v., D fol. 115 en 128v. en E fol. 29v.
Zoeken
Resultaten per pagina
kaart