Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Beeldmateriaal

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert honderdduizenden beelden uit verschillende collecties. De beeldbank bevat een grote verscheidenheid aan beelden, waaronder foto's, afbeeldingen, prenten, affiches en tekeningen. Op dit moment zijn er meer dan 160.000 afbeeldingen gedigitaliseerd en te doorzoeken via onze website. Het beeldmateriaal waarin u kunt zoeken bestaat uit de volgende collecties:

  • de prentverzameling/topografisch-historische atlas van ELO: een collectie bestaande uit circa 125.000 topografische kaarten, tekeningen, foto’s, prenten, prentbriefkaarten etc. over de regio Holland Rijnland, waarbij ook beeldmateriaal aanwezig is van gemeenten die niet bij ELO zijn aangesloten. Het grootste deel van deze afbeeldingen is digitaal beschikbaar.
  • de affichecollectie van ELO: affiches vanaf circa 1880 tot heden uit Leiden en de Leidse regio, met de nadruk op het onderwerp Cultuur (in al zijn vormen) ná 1990. Op de site is enkel het gedigitaliseerde deel van de collectie, die op dit moment in totaal uit ongeveer 8000 stuks bestaat, getoond
  • de collectie beeldmateriaal van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden
  • de collectie Moyer van de 3 October Vereeniging en foto’s van de 3 oktoberviering uit de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw
  • het technische tekeningenarchief uit het Stadsbouwhuis van Leiden, ouder dan 20 jaar.
  • de collectie van de Historische Kring Voorhout
  • de collectie van de Stichting Oud Sassenheim
  • de collectie van de Historische Vereniging Oud Leiden
  • de collectie van Molen de Valk
  • de collectie van gemeente Leiderdorp
kaart