Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Caerte ende afbeeldinge van de ghelegentheyt der Heerlycheyt van Nieiuwcoop ende Noorden

kaart