Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Kaarte van de voorhebbende bedykinge in de vrye en ambagts-heerlijkheden van Esselyckerwoude Langeraer Outshoorn en Rynsaterwoude soo als dezelve is afgebakend in den jare sevetentien-hondert drie en dertig

kaart