Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Gront vande huysinge ende erve van Iohan Laleyn gelegen aen S.Pieters kerck-hoff

kaart