Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bibliotheek

Met een bibliotheekcollectie van ca. 100.000 boeken, kranten, tijdschriften, gedenkboeken, menu’s etc. en meerdere unieke collecties is de historische bibliotheek een belangrijke bron van informatie als u meer wilt weten over de geschiedenis van Leiden en omstreken.

Naast een uitgebreide collectie over Leiden en de regio, waarbij ook bouwhistorie en archeologie zijn inbegrepen, vindt u ook werken op het gebied van de algemene geschiedenis, genealogie, archivistiek, kunstgeschiedenis en andere naslagwerken die u kunnen helpen bij uw onderzoek.

Een klein gedeelte van de bibliotheekcollectie staat op studiezaal zelf, al het andere bibliotheekmateriaal kan via de website worden gereserveerd en in de studiezaal worden ingezien.

Bibliotheekstukken van vóór 1860 kunnen op bestelling gescand worden. Recenter materiaal kan nog onder de Auteurswet vallen en wordt dus niet gescand.

kaart