Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 1 van 100
Resultaten 1 - 9 van 899
Titel Auteur Jaar
Genealogie en geslachtlijst van het geslacht Luchtmans, 17e tot begin 19e eeuw
Beschrijving van een verguld zilveren beker door burgemeesteren van Leiden vereerd aan Mr. Daniel van Alphen Dz., raad en presideerend schepen op 25 Mei 1706 bij de overwinning van onze troepen en die der geallieerden op die van Frankrijk en Spanje bij Ramillies 1732
Mededeling : ex donatione Excellentissimé ... Anthonis ... Albinus, B. 1678
Brief van Jean l' Agache, calligraaf en schoolmeester te Leiden, aan Sr. Du Prez, Maître d'école à Amsterdam 09-05-1623
Aan mijne Vriend den Heer L. v.d. Aar bij gelegenheid dat zijn Ed. eenige vrienden had genoodigt ter inwijding van eene nieuwe kamer, welker grond behoort had, tot de kaarsenwinkel nu verplaatst in het huis daar aan verheeld 1808
Machtiging van de Staten van Holland en Westfriesland om 600 gulden per jaar uit de hen van hunne moeder Cornelia van Aackeren aanbestorven goederen te besteeden voor de kinderen van Maarten van Duijn 1679
Autographen, in hoofdzaak over de 18e en eerste 60 jaren der 19e eeuw, afkomstig van dr. J.T. Bergman, 2e bibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Aanteekeningen betreffende de familie van Zijl 1664
Fragment genealogie van het geslacht van Zyll (Rijnland) van de 12de tot de 17de eeuw
kaart