Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 1 van 100
Resultaten 1 - 9 van 899
Titel Auteur Jaar
Genealogie en geslachtlijst van het geslacht Luchtmans, 17e tot begin 19e eeuw
Contuale van het klooster Lopsen of St. Hiƫronymusdal
Prophetie van het Delfsche Orakel of Rouklage over het Vaderland vervat in een Sinspeeling op de namen der Burgemeesteren der stad Leyden Verkooren den 10 van Slagtmaand des Jaars 1747
Eenige stukken betreffende de droogmaking der Haarlemmermeer en de uitlozing te Catwijk door overgenomen uit de Nederlandsche jaarboeken Cruquius, N.Noppen, J.Bolstra, MLulofs, J.
Register op het Archief der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden
Instructie voor den Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken
Verslag betreffende de Feestviering van het Vijftigjarig Bestaan van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leyden gehouden den 17 September 1835 : met de copijen der Origineele Bijlagen Paauw, S. van der
Bij de viering van het tweede koningsfeest voor de Leeden van het Phijsisch Gezelschap bij het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, op St. Nicolaas dag in Jaare 1809
Reglement voor het Bestuur van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix
kaart