Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 1 van 100
Resultaten 1 - 9 van 900
Titel Auteur Jaar
Eenige stukken betreffende de droogmaking der Haarlemmermeer en de uitlozing te Catwijk door overgenomen uit de Nederlandsche jaarboeken Cruquius, N.Noppen, J.Bolstra, MLulofs, J.
Genealogie en geslachtlijst van het geslacht Luchtmans, 17e tot begin 19e eeuw
Het Dichterlijk Tafereel der Stad Leyden, in den avond en nacht van den 12den van Louwmaand 1807 Arntzenius, R.H. 1807
Eenige zwaarigheden op de beschrijving van Leyden, welke nader verklaaring vereischen aan d. Hr. Schroder
Gezang op de vijf en 't twintig jarige trouwdag van den heere Pieter de la Court van der Voort en Mevrouw Sara Poelaert Klopper, F. de 1711
Op de geboortedag van Pieter de la Court voor de eerstemaal verjarende den 30 Januarij 1668 1668
Ter Echt Versamelingh van de Heer & Mr. Willem Backer Bruydegom, Ende de Juffer Magdalena de la Court Bruydt, Hooghstatelijck geviert den 7 van Hooymaent des jaers 1682 Nieulandt, D. van
Vergunning van het gerecht aan Pieter en Johan de la Court om ten behoeve van hunne ververij een houten pijp door de straat te leggen om het water uit den Ouden Rijn te trekken 1645
Schrijfboek ten geschenke aan den Jongen Heere Paulus du Rieu Kikkert, P. 1801
kaart