Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 3 van 4
Resultaten 19 - 27 van 28
Titel Auteur Jaar
Beschrijving herkomst collectie J. Le Francq v. Berkhey in veilingcatalogus Van Stockum, collectie Scheurleer, 1927 1927
Welkomstgroete aan den Weledelen Heer Dr. J. le Francq van Berkhey, Voor de eerstemaal, na het behaalen van den gouden Eerepenning voor zijn Lof der Dankbaarheid, de gewoone Vergadering der Bestuurderen van 't Genootschap onder de spreuk : Kunstliefde Spaart Geen Vlijt met deszelfs tegenwoordigheid verëerende Hoogstraten, J. van 1773
Paskwillen en Hekeldigten op J. Le Francq van Berkhey
Op het beeltenis van Dr. J. Le Francq van Berkhey
Lofdigt toegewijd aan de Heere Johannes Le Frank van Berkhey, schrijver van de Natuurlijke Historien &c
Aan den Heer J. le Francq van Berkhey, bezig met het schrijven der Natuurlijke Historie van Holland
De Bataafsche Minerva, verheugt over de eere van haere Leydsche Hooge Schoole, door het aankweeken van edele Vaderlandsche Vernuften, blykbaer in den voortreffelyken arbeid van den zeer Geleerden Heere Jacobus Arnoldus Clignet Le Francq van Berkheij, J. 1780
Verklaaring Van de Zinnebeeldige Eeuwprint Le Francq van Berkheij, J.
Aansporing aan de Studenten, en Academie Burgers om de Redenvoering door J. Le Frank van Berkhey in het Gasthuis te houden, op den 4en October 1774 niet bij te woonen
kaart