Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 3 van 4
Resultaten 19 - 27 van 28
Titel Auteur Jaar
Beoordeeling van 'Het Verheerlijkt Leyden van J. Le Francq van Berkheij' en van de 'Dankbetuiging aan den Nederlandschen Dichter J. de Kruyff voor zijne beschaving en verbeteringen, gebracht in het Verheerlijkt Leyden' 1774
Beschrijving der Plegtige Sledevaert van het Genootschap Veniam Pro Laude : Ter gedachtenisse van het Tweede Eeuwgetijde van Leyden's Verlossinge en de Stichting Haerer Hoogeschoole; Gehouden in den avond van den 24. der Louwmaend 1776 1776
Uit het leven van Johan le Francq van Berkhey Spruit, R. 2011
Handelingen der Beschermheeren en verdere Bestuurderen van het Tael- en Dichtlievend Genootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen : ter verdediging der eere van alle Leden van dat Genootschap, tegen den hoon hun aangedaen, in zeker stukje, getijteld: Twee Vliegen in Eéne slag Pecker Pzn., K. de 1776
De Bataafsche Minerva, verheugt over de eere van haere Leydsche Hooge Schoole, door het aankweeken van edele Vaderlandsche Vernuften, blykbaer in den voortreffelyken arbeid van den zeer Geleerden Heere Jacobus Arnoldus Clignet Le Francq van Berkheij, J. 1780
Verklaaring Van de Zinnebeeldige Eeuwprint Le Francq van Berkheij, J.
Aansporing aan de Studenten, en Academie Burgers om de Redenvoering door J. Le Frank van Berkhey in het Gasthuis te houden, op den 4en October 1774 niet bij te woonen
Lelyveldiana of Poëten dieverij Anonijmus, J.
Lijst van titels uit de collectie Le Francq van Berkheij Jongenelen, A.A.M. 2002
kaart