Erfgoed Leiden en omstreken

Zoekformulier geavanceerd

Info
Pagina 3 van 3
Resultaten 19 - 27 van 27
Titel Auteur Jaar
Veemgerecht : de Marsyas-bende van Frans van Lelyveld Vliet, R. van 2009
Op de Vergadering van het Leydsch Genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen, in de maand Mey van Leyden's twee-honderdjaarig Jubeljaar, tot herinnering van het in die maand begonnen Beleg dier Stad Le Francq van Berkheij, J. 1774
Drietal van Verpligte Dankoffers : den Zeer Geleerden Heere J. le Francq van Berkhey [...] toegewijd ; Na zijn Wel. Ed. Redenvoering, in Nederduitsche Dichtmaet, op het Tweede Eeuwgetijde van Leydens Ontzet; [...] Hoogeveen Jr., C. v. 1774
De Bataafsche Minerva, verheugt over de eere van haere Leydsche Hooge Schoole, door het aankweeken van edele Vaderlandsche Vernuften, blykbaer in den voortreffelyken arbeid van den zeer Geleerden Heere Jacobus Arnoldus Clignet Le Francq van Berkheij, J. 1780
Verklaaring Van de Zinnebeeldige Eeuwprint Le Francq van Berkheij, J.
Aansporing aan de Studenten, en Academie Burgers om de Redenvoering door J. Le Frank van Berkhey in het Gasthuis te houden, op den 4en October 1774 niet bij te woonen
Lelyveldiana of Poëten dieverij Anonijmus, J.
Lijst van titels uit de collectie Le Francq van Berkheij Jongenelen, A.A.M. 2002
Aen Den geestrijken Heer en Dichter J. Le Francq van Berkhey, zijne gedichten vereerende aen de Boekerij van 't Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt Beyer, C. 1777
kaart