Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 5 van 8
Resultaten 37 - 45 van 64
Titel Auteur Jaar
Grafnaalt, ter onsterffelijke gedachtenis van den Heere Hermanus Boerhave, meester der vrije kunsten, Doctor in de Filozofie en Medicijnen, Professor in de Practijk der Medicijnen, op de Universiteit van Leiden, President van het Collegie der Chirurgie, binnen der zelve Stad, Lid van de Koniglijke Academie der Wetenschappen te Parijs, als mede van de Koniglijke Societeit te Londen, enz. Walle, P. van de 1738
Lof en eer-digt, Ja Roubeklag Over het Afsterven van de Hooggeleerde Heer Hermanus Boerhaave, Professor in zijn leeven geweest, in de Practijke der Medicijnen enz. Sents de Vries, M. 1738
Op de Doot van den Beroemden Heere Hermannus Boerhaave, Hoogleeraer in de Geneeskonst in 's Lands Hooge Schoole Te Leyden, Overleeden den 23. van Herfst-Maand, MDCCXXXVIII (1738) 1738
Brieven aan Boerhaave, 1717-1738
Aanteekeningen betreffende Hermanus Boerhaave en diens nakomelingen, bijeengebracht door A. baron Schimmelpenninck van der Oye van Nyenbeek. Hierbij 24 brieven van Boerhaave, 1713-1738, brieven van diens leerlingen G. van Swieten, 1730, en A. Haller, 1762, enz.
17 bladen met aantekeningen betreffende H. Boerhaave
Index alter plantarum quae in horto academico Lugduno Batavo aluntur. 1e deel Boerhaave, H.
3 losse bladen uit Boerhaave's receptenboek
Recepten Herman Boerhaave
kaart