Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 6 van 100
Resultaten 46 - 54 van 899
Titel Auteur Jaar
Vers ter eere van de Leidsche Handboogschutterij
Notulen der Loges gehouden door de broeders der Hoofdloge Le Philantrope te Leyden van de fraterniteit L'Infanterie des Cinq Sabres. 1794-1796 1794
Jaarverslag der afdeeling Leiden van het Nederlandsche Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen 1914 en 1918
Aanteekeningen betreffende de Leidsche afdeeling der Algemeen Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging 'Tesselschade'
Statuten der Vereeniging Bethesda
Geschiedenis van het Doorgangshuis Segers, E.C.
Verzameling van stukken betreffende speeltuinen te Leiden
Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid, 1824-1841
Reglement der Spaarkas en de Vereeniging 'Nut en Genoegen' te Leiden 1871
kaart