Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 7 van 100
Resultaten 55 - 63 van 900
Titel Auteur Jaar
Notulen der Loges gehouden door de broeders der Hoofdloge Le Philantrope te Leyden van de fraterniteit L'Infanterie des Cinq Sabres. 1794-1796 1794
Jaarverslag der afdeeling Leiden van het Nederlandsche Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen 1914 en 1918
Aanteekeningen betreffende de Leidsche afdeeling der Algemeen Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging 'Tesselschade'
Statuten der Vereeniging Bethesda
Geschiedenis van het Doorgangshuis Segers, E.C.
Verzameling van stukken betreffende speeltuinen te Leiden
Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid, 1824-1841
Reglement der Spaarkas en de Vereeniging 'Nut en Genoegen' te Leiden 1871
Afd. Leiden der Ned. Pensioenvereeniging van Werklieden
kaart