Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Resultaten 1 - 9 van 9
Titel Auteur Jaar
Korte Beschrijving van de Oud aadelijke Hofstad Endegeest, met de Egte Bewyzen daar toe behoorende te zaamen gestelt Alkemade, C. vanSchelling, P. van der
Bewijzen ende Monumenten, enz. behoorende tot de Wooning en Landen geleegen in Noordwijk en in Noordwijker-hout, toebehoorende Cornelis van Alkemade Alkemade, C. van
Genealogie van de vader- en moederlijke voor-ouderen van mij Kornelis van Alkemade en mijne huysvrouwen Elizabeth Paats ende Johanna de Riemer Alkemade, C. van 1700
Beschrijvinge van den Burg van Leyden en hare Burg- Graven, derzelver Hoog Regts-gebied, Heerlijke bezittingen, Geregtigheden, Inkomsten, voorts hunne Godsdienstige geschenken en andere loffelijke Gedenktekenen inzonderheid van den Huyze van Wassenaar Alkemade, C. van
Memorie wegens eenige M.S. boeken en Werken, de Stad Leyden en den Lande van Rijnland aangaande Alkemade, C. van
Dag-verhaal van het beleg en ontzet der Stad Leyden, gehouden door den Ritmeester van de Compagnie paarden, bij de Heeren van de Regeering, in Stads dienst, gedurende het beleg, aangenomen Alkemade, C. van
Aanteekeningen van het Beleg en Ontzet der Stad Leyden des jaars 1574 Alkemade, C. vanSchelling, B. van der 2009
Occasie van vrij acces waergenomen bij de Leijdsche messieurs Alkemade, C. van 1675
Inventaris van de Chartres en Archiven van de Heeren van Wassenaar, Burg-graven van Leijden althans berustende onder Den Prince Van Ligne Alkemade, C. van ca. 1730
kaart