Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoedregister

Zoektips:

  • Zoeken kan met één of meer woorden tegelijk
  • Zoek tussen "" naar een exacte combinatie, bijvoorbeeld "Boisotkade 2a"
  • Typ * op de plek van één of meer karakters waar de spelling niet zeker is
  • Met [spatie]- zijn termen uit te sluiten, zoals -Rijksmonumenten voor resultaten zonder Rijksmonumenten
  • Meer uitleg

In het erfgoedregister vindt u de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, en karakteristieke panden van Leiden. U kunt hier nagaan of een object is geregistreerd, en welke status er aan verbonden is. Van monumenten kan een registerblad gedownload worden met daarop de basisgegevens van de inschrijving.

Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ga eerst na of er een vergunning nodig is. Vaak zijn voor restauratie en onderhoud financiële regelingen beschikbaar.

Dit is het gemeentelijk erfgoedregister, overeenkomstig de Erfgoedverordening Leiden 2017. De actuele status van de rijksmonumenten vindt u in het rijksmonumentenregister zie: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 
Particuliere aanvraag monumentenstatus

Bent u van mening dat u eigenaar bent van een potentieel monument? Dan kunt u een aanvraag voor de status van beschermd gemeentelijk monument indienen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

kaart