Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoedregister

Zoektips:

  • Zoeken kan met één of meer woorden tegelijk
  • Zoek tussen "" naar een exacte combinatie, bijvoorbeeld "Boisotkade 2a"
  • Typ * op de plek van één of meer karakters waar de spelling niet zeker is
  • Met [spatie]- zijn termen uit te sluiten, zoals -Rijksmonumenten voor resultaten zonder Rijksmonumenten
  • Meer uitleg

Het gemeentelijk Erfgoedregister bevat de beschermde monumenten en karakteristieke panden van Leiden, overeenkomstig de Erfgoedverordening Leiden 2017. U kunt in het register nagaan of een object is geregistreerd en welke status er aan verbonden is. Van monumenten kan een registerblad gedowload worden met daarop de basisgegevens van de inschrijving. De rijksmonumenten zijn eveneens in het Erfgoedregister te vinden, maar voor de actuele status verwijzen we naar het rijksmonumentenregister

Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ga eerst na of er een vergunning nodig is. Vaak zijn voor restauratie en onderhoud financiele regelingen beschikbaar.

Particuliere aanvraag monumentenstatus

Bent u van mening dat u eigenaar bent van een potentieel monument? Dan kunt u eeen aanvraag voor de status van beschermd gemeentelijk monument indienen. Op deze pagina is hierover meer informatie te vinden. 

kaart