Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Kranten

Via onze krantencollectie kunt u meer dan één miljoen pagina’s Leidse en regionale geschiedenis (inclusief de advertenties!), doorzoeken. U vindt hier de volgende bronnen:

  • Leydse Courant (en opvolgers) (1720-1890)
  • Leidsch Dagblad (1860-2005)
  • Leidsche Courant (1902-1992)
  • Nieuwe Leidsche Courant (1920-1990)
  • Zuidhollandsch Dagblad (1944)
  • Het Dagblad voor Leiden en Omstreken (1944-1945)
  • De Burcht (1945-1946)
  • De Leidse Courant (1955-1979)
  • Handelingen van de Raad (1855 en 1862-1948)

Van de kranten die digitaal beschikbaar zijn, is de papieren versie niet meer ter inzage.

De bibliotheekcollectie bevat vele jaargangen van het Leids Nieuwsblad, Leidse Post, Het op Zondag, Katwijksche Post, Groot Voorschoten, Leiderdorps Weekblad, Oegstgeester Courant, De Teylinger en andere kranten. Deze zijn (nog) niet digitaal, maar wel allemaal ter inzage aan te vragen.

Verwijderen gegevens uit kranten

aanleiding

Regelmatig komen er om uiteenlopende redenen verzoeken binnen om verwijdering van artikelen uit de krant.

Het verwijderen van krantenberichten is onwenselijk. De artikelen en de daarin opgenomen gegevens zijn openbaar vanaf hun publicatie en, als zij niet zijn gerectificeerd, ook kennelijk rechtmatig openbaar gemaakt. Aan het belang kennis te kunnen nemen van openbare gegevens uit het openbare domein kennen wij bijzonder gewicht toe. Daarom zal aan een dergelijk verzoek in beginsel niet worden meegewerkt. Dit standpunt is ook in de rechtspraak erkend (zie Google-Spain arrest).

Als de persoon over wie het gaat is overleden, wordt nooit medewerking verleend.

Veel krantenberichten worden gevonden dankzij de zoekmachine Google. Bij Google kan een verzoek tot vergeten (op grond van het recht om vergeten te worden) worden ingediend via de site https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf. Dit moet gebeuren door de persoon zelf of diens gemachtigde. Hierbij dient men aan te geven dat de gegevens op de site van Erfgoed Leiden en omstreken (www.erfgoedleiden.nl en leiden.courant.nu) niet meer gevonden mogen worden in de zoekmachine. Google zal hierover een beslissing nemen. Ook zij gaan uit van nog in leven zijnde personen.

uitzonderingen

In drie situaties kan aan het verwijderen van krantenartikelen worden meegewerkt:

-     er is in het artikel sprake van een minderjarige, die toen het artikel verscheen geen keuze heeft gehad dat zijn/haar naam in een artikel werd vermeld;

-     er is sprake van een artikel over iemand, die op het moment dat het artikel verscheen (tijdelijk) minder toerekeningsvatbaar was;

-     er is sprake van een indertijd aangevochten artikel, dat heeft geleid tot intrekking of rectificatie.

Dit alles dient wel aantoonbaar te zijn.

kaart