Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Bijzonderheden over de boedel van Baltasar Martens (Maertens) (Weeskamerarchief Leiden, inv.nr. 2725).

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700

Annex: Aelbrechts, van der Borre, van Brile (van den Briel), Celoose (Sloos), de Lansheere, Mulder (de Muldere), Poorters, Vervecht, Wymer (Wymaer).

In de stukken van boedel 2725 vinden wij informatie over twee Vlaamse families, waarvan de meeste leden in de tweede helft van de 16e eeuw gevlucht zijn naar Holland (Leiden, Delft) en Engeland (Norwich).
De meeste informatie betreft de familie van Baltasar Martens (Maertens). Hij is afkomstig uit Nieuwpoort en trouwde driemaal. Een overzicht van zijn nakomelingen volgt hierna.

Generatie I
I. Baltasar (Maertens) Marten, geb. te Nieuwpoort [België], lijwatier (lijnwatier), ovl. te Leiden op 28 nov 1605, tr. (1) met Joryntge Aelbrechts, geb. te Nieuwpoort [België].
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Baltasar, tr. met Michiel de Lansheere, kleermaker.
2. Josyna Baltasar, tr, wonen in Delft met Pieter Jansz, wollelakentrapier.
3. Susanna Baltasar, geb. circa 1581, tr. met Jacob Celosse (Sloos).
4. Walraven Baltasar, volgt II.

Baltasar (Maertens) Marten, tr. (2) met Joryntgen Poorters.
Uit dit huwelijk:
1. Maycken, geb. circa 1582.

Baltasar (Maertens) Marten, otr. (3) te Leiden op 13 dec 1586 met Catalyna (Cathalina, Catharina) van Brile (van den Briel), geb. te Yperen [België].
Uit dit huwelijk:
1. Jan Baltasar.

Generatie II
II. Walraven Baltasar, zn. van Baltasar Marten (I) (lijwatier (lijnwatier)) en Joryntge Aelbrechts, handschoenmaker, tr. met Jannetje van der Borre, woont in 1605 in ter Goes in Zeeland.
Uit dit huwelijk:
1. Sara, geb. circa 1599.
2. Catalyna, geb. circa 1600.
3. Abraham, geb. circa 1602.

Baltasar Martens woonde in de Donkersteeg in Leiden. Hij was voogd over kinderen van Guilliame Mulder (de Muldere); medevoogd was Pieter Wymer. Hij overleed in 1605 en werd op 20 november van dat jaar in Leiden begraven. De waarde van zijn nalatenschap bedroeg f 3.441: 9 9. Zijn derde vrouw Catharina van den Brile kreeg hiervan f 300,-- + de helft van het restant. De andere helft van het restant werd over de zes (?) erfgenamen verdeeld; zij kregen ieder f 262:15:12. (2725c).

Over de familie Mulder is ook het een en ander bekend. Guilliame Mulder kwam uit Nieuwpoort naar Leiden. Een aantal bladzijden in de brievenbundel van boedel 2725 vormen een rijmdicht en blijken van zijn hand te zijn. Hierin vertelt hij o.a. over zijn werk in de textielindustrie, de moord op Willem van Oranje, de geboorte van zijn zoons Zeeghers op 16 mei 1584 en Thomaes op 2 juli 1586, een verblijf in Den Briel in 1687, de geboorte van dochter Anna op 26 mei 1589 en van een doodgeboren zoontje op 7 oktober 1591, de dood van zijn vrouw op 27 oktober 1591, zijn huwelijk met een andere vrouw op 31 juli 1592. Hij noemt zijn zwagers Stabel en Pieter Ardes, zijn schoonzuster Jorynke en Jacob Hurtsebout. Een transcriptie van deze tekst is onder 'Transcripties' elders op de website van ELO opgenomen.
Zijn zoon Thobias gaat in 1599 in de leer bij Jan Anthoniisen, stovenmaker te Rotterdam. In 1604 schrijft deze Thobias een brief aan zijn voogden vanuit de belegerde stad Oostende.

Bram Plantinga,
februari 2017.
kaart