Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Weeskamer 1575-1811 Index

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis voor 1500
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900

Index. Diverse inventarisnrs. SAI

Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Weeskamer 1575-1811 Index

Het archief van de Weeskamer van Leiden is vooral voor genealogische nasporingen zeer belangrijk. De secretarissen van de Weeskamer en hun klerken hebben diverse reeksen registers aangelegd en bijgehouden, waarop doorgaans wel een eigentijdse index per deel gemaakt werd, maar omdat die voor een groot deel op voornaam gealfabetiseerd zijn, is daar slecht mee te werken.

In het kader van de inventarisatie van dit omvangrijke archief, waarover meer bijzonderheden te lezen zijn in de inleiding op de inventaris van het archief (nr. 518), vond de inventarisator, gemeentearchivaris mr. Ch.M. Dozy, het wenselijk te kunnen beschikken over een betere en gemakkelijker raadpleegbare index. Daardoor zouden b.v. vele los aangetroffen stukken sneller in verband gebracht kunnen worden met andere beter identificeerbare stukken. Overigens wachtte Dozy niet op het gereedkomen van de index; mede gezien de grote druk die op hem uitgeoefend werd om zo snel mogelijk resultaat te boeken, ging hij met de inventarisatie van de boedelpapieren van start. Pas zijn opvolger mr.dr. J.C. Overvoorde voltooide de inventarisatie en zag dat anderen de indicering tot een einde brachten.

Voor een indruk over de werking van de Weeskamer en de geschiedenis daarvan, leze men genoemde inleiding op de inventaris en de daar genoemde literatuur in het document.

Leiden, 1999
P.J.M. de Baar

In 2018 zijn de klapperboeken van de studiezaal door Hans en Lida van den Heuvel ingevoerd in een database.

Voorhout december 2018
Emiel van der Hoeven,
kaart