Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Inhoudsopgave Genealogische Bijdragen

 • Genealogie
 • Hillegom
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Noordwijk
 • Rijnsburg
 • Sassenheim
 • Voorhout
 • Voorschoten
 • Warmond
 • Zoeterwoude
 • Geschiedenis voor 1500
 • Geschiedenis 1500-1600
 • Geschiedenis 1601-1700
 • Geschiedenis 1701-1800
 • Geschiedenis 1801-1900
 • Geschiedenis 1901-1950
 • Geschiedenis 1951- heden
 • Gebouwen

Index Bijdragen 1985/1986-1996

 • DownloadGenealogischeBijdragenInhoud.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving

Inhoudsopgave jaargangen 1 tot en met 11, 1985/86-1996

Legenda
AL ALlerlei
BO BOekbesprekingen en -aankondigingen
ME MEdedelingen van het Gemeentearchief Leiden e.a.
GE GEnealogieën
HA HAndleidingen voor het gebruik van archieven en klappers
HE HEraldiek
KW KWartierstaten
NO NOtarissen
PE PEnningkohieren
RE Rijnlanders Elders
SR StamReeksen
VR VRagen

Per jaargang is een klapper op familienaam aanwezig. Al te uitvoerige titels zijn ingekort.
Voor zover de naam van de auteur ontbreekt (de rubrieken BO, ME en gedeeltelijk VR) is dit P.J.M. de Baar.

Deze inhoudsopgave werd in 1992 vervaardigd door drs. P.W.C. van Kessel. Tot een verdere actualisering kwam het echter niet, ook niet nadat de uitgave van het blad in 1996 gestaakt werd. Er werden nog wel enkele jaarindices gemaakt, maar daar bleef het verder bij. Eerst de wens om de laatste vier jaargangen in te binden op de wijze zoals dat bij de oudere jaargangen gebeurd was, leidde ertoe om alsnog de laatste vier jaargangen in te werken, geheel op de wijze van de vroegere jaargangen. Aldus werd dit gerealiseerd door P.J.M. de Baar in 2004.

Gepubliceerd: 19 november 2013
kaart