Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten 1687-1811

  • Genealogie
  • Geschiedenis voor 1500
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900

Index ORA 77 en 78

  • DownloadScheidingenTafelBedOvereenkomstenIndex1687-1811RALORA77_78.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten, 1687-1811

Dit is een klapper (index) op de namen voorkomende in de "Registers van compromissen, uytspraecken en transactiën etc., begonnen in junii 1687", lopend tot 1811. Deze registers bevinden zich in het (Oud) Rechterlijk Archief inv.nrs. 77 en 78; de serie van inv.nr. 78 (1687 1808) is op microfiche beschikbaar als F 619.

Ter toelichting voor de gebruiker van de klapper diene het volgende. "Compromissen, uytspraecken, transactiën en andere accoorden" is een verzamel¬naam voor de hier geregistreerde en door de bevoegde autoriteit (de schepenbank van Leiden) bekrachtigde overeenkomsten van privaatrechtelijke aard. Een van de belangrijk¬ste soorten daarvan is het compromis dat bij scheidingen van tafel en bed nodig was om de boedel en het onderhoud van de kinderen te regelen. Maar verder vindt men er allerlei akten over het pachten van belastingen, regelingen t.a.v. schulden, vennootschap¬pen, enz. De scheidingen zijn echter het belangrijkst, zeker qua aantal, gevolgd door regelingen van de alimentatie voor buitenechtelijke kinderen. Vaak is de informatie zeer gedetailleerd en vanuit genealogisch oogpunt uiteraard van groot belang. Hopelijk kunnen met behulp van deze klapper heel wat genealogische puzzeltjes opgelost worden!

Uitgebreide inleiding in het bestand.

Bron: Regionaal Archief Leiden, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 508, inventarisnummer 77. Register van conditiën van scheiding van tafel en bed, met bevestiging door schepenen.

Leiden, 2 januari 2014
P.J.M. de Baar

kaart