Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Weesstenen

  • Leiden
  • Geschiedenis voor 1500
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900
  • Geschiedenis 1901-1950
  • Geschiedenis 1951- heden
  • Gebouwen

inventaris van geveltekens die mogelijk kunnen worden herplaatst in een zgn. weesstenenmuur

Onderstaand overzicht geeft de geveltekens aan, waarvan de werkgroep Geveltekens hoopt, dat ze kunnen / moeten worden herplaatst op een nader te construeren 'weesstenenmuur' . De verzameling zegt dus niets over een feitelijk gerealiseerde herplaatsing of planning daarvan.GT_1191 foto W. Devilee
Deze zgn. Poelgeest steen ligt momenteel in het Depot van Erfgoed Leiden e.o.
Zie verhaal


GT_1820 Foto J. Wesselius.
Deze steen ligt momenteel op adres Rapenburg 29
zie verhaal


GT_2030 Foto Stiel
deze stenen liggen in Depot J, Gijsman.

Dit overzicht is opgesteld door de Commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden. Voor meer informatie of contact met de werkgroep raadpleeg ons Colofon.
kaart