Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Renten op huizen

  • Genealogie
  • Hillegom
  • Gebouwen

Ten behoeve van het Begijnhof

  • DownloadRenten op huizen in Leiden tbv het Begijnhof.pdf


In het archief van het Grote, Gefaliede of St. Agnietenbegijnhof aan het Rapenburg (archief 0001) bevindt zich onder inv.nr. 18 een klein katerntje, slechts een paar velletjes groot.

Helaas is het registertje niet gedateerd; door de inventarisator van het archief in 1920, mej. G.H.C. Breesnee, is (ca. 1570) als datering gegeven. Hopelijk kan met behulp van de namen van de huiseigenaren, waarvan nu veel gemakkelijker dan vroeger achterhaald kan worden wanneer ze de betreffende panden gekocht hebben, een veel scherper datering bereikt worden.

Digitalisering: Piet de Baar.

Voorhout 1 maart 2020
Emiel van der Hoeven
kaart