Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Pieter en Cornelis Kolderman

  • Genealogie
  • Hillegom
  • Gebouwen

Eerste steen door Pieter en Cornelis Kolderman, Haagweg 198 en 200

...
GT_1793 en GT_1794

In het tweelingpand Haagweg 198 en 200 (huidige nummering) zijn twee stenen ingemetseld die eraan herinneren dat op 23 augustus 1923 twee jongetjes van één jaar oud, Pieter J. en Cornelis Kolderman, de eerste steen van de respectievelijke woningen gelegd hebben. Dat klinkt toch wel heel toevallig. Zou dat een tweeling geweest zijn, of broertjes die binnen een jaar geboren waren, of neefjes? Om dat zeker te weten, moeten de doopcelen gelicht worden.
Het geslacht Kolderman was al vele generaties in Leiden gevestigd toen in de negentiende eeuw een paar leden ervan werkzaam werden als warmoezier, dus tuinder. Uiteindelijk zou Cornelis Kolderman een eigen tuinderij aan en achter de Zijlsingel exploiteren. Dat was toen nog onder de gemeente Leiderdorp. In die plaats trouwde hij dan ook op 19 november 1874 met Maria Margrietha Catharina Hanno, dochter van de warmoezier Joseph Hanno. Hun oudste zoon Joseph werd tuinder en vestigde zich na het overlijden van zijn moeder in 1922 op het adres Nannystraat (sinds 1924 De Genestetstraat) 12. Twee andere zonen, Cornelis van 5 september 1887 en Pieter Johannes van 11 oktober 1893, werden ook tuinder en toen vader Cornelis op 10 februari 1919 overleed, zetten zij het bedrijf voort. Maar niet voor lang, want op hun land moesten huizen voor de woningbouwverenigingen Eensgezindheid en Ons Doel komen (de huidige Zeeheldenbuurt). Nadat de onderhandelingen eerst nog afsprongen, kon de Gemeenteraad op 14 december 1920 definitief besluiten tot aankoop. Het geld dat de broers daarvoor ontvingen, moest natuurlijk weer aangewend worden voor de aankoop van tuingrond elders. Die werd aan de Haagweg gevonden, waar de grond zeer geschikt was voor tuinderij (zie ‘Bloemkolen van de Haagweg. Van tuinderij tot Coebel’, in Leids Jaarboekje 2017 p. 107-120).
Als eerste trouwde Cornelis op 17 december 1919 met Margaretha Martha Stafleu en vertrok naar Maria Gondastraat (sinds 1924 Da Costastraat) 6, toen nog net gemeente Zoeterwoude; per 1 januari 1920 werd het Leiden. Pieter Johannes volgde zijn voorbeeld op 10 maart 1920; zijn bruid was Maria Sara van Welzen en zij gingen in Rijn en Schiekade 39a wonen. De broers moeten al snel besloten hebben om bij hun tuinderij een nieuwe, dubbele woning te bouwen, waartoe ze van de gemeente Leiden in 1923 vergunning kregen en ook voor “het maken van een riolering ten behoeve van twee te bouwen woonhuizen aan de Haagweg op het perceel bouwgrond sectie O nr. 598”.
Beiden kregen al snel een zoon en noemden die naar zichzelf. Cornelis junior werd op 22 mei 1922 geboren en Pieter Johannes jr. op 24 april 1922. Deze kinderen waren dus inderdaad één jaar oud toen ze de eerste steen van het huis van hun ouders legden. Die ouders bleven nog vrij lang aan de Haagweg groenten kweken. M.M. Stafleu overleed op 26 februari 1953 en Cornelis Kolderman op 8 oktober 1964 te Oegstgeest; Pieter Johannes overleed op 20 november 1981 en M.S. van Welzen op 10 juni 1981. De herinnering aan hen zal, dankzij de stenen, tot in lengte van jaren blijven voortduren.

Dit verhaal is opgesteld door de commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden. Auteur P. de Baar. Zie voor meer informatie ons colofon.
kaart