Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Paspoorten Leiden 1795-1836

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900

Index op het register van door het Stadsbestuur verstrekte paspoorten. SA III, inv.nrs. 115-116.

  • DownloadPaspoorten Leiden 1795-1836.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Index op het register van door het Stadsbestuur verstrekte paspoorten 1795-1836

Bronnen:
1. Dagboeken', registers van vergunningen en beschikkingen, 1795-1817.
- Van het Committé van Algemeene Veiligheid, resp. van Algemeen Belang, en van de Raad, A. 1795 februari 5-1802 november 9. 1795-1802 1 deel.
Regionaal Archief Leiden, Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)), (1253) 1574-1816 (1897), nummer toegang 501A, inventarisnummer 682

2. Minuten van getuigschriften betreffende onvermogendheid van weduwen van gesneuvelde militairen, goede diensten van militairen, goede politieke gezindheid van predikanten, beroepsvaardigheid, en van akten van uitgifte van paspoorten, 1797-1806, 1816., 1797-1816
Regionaal Archief Leiden, Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)), (1253) 1574-1816 (1897), nummer toegang 501A, inventarisnummer 1373

3. 'Burgemeestersdagboeken', registers van vergunningen en beschikkingen, 1818-1836. Voorin index.
Regionaal Archief Leiden, Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA III)), (1359) 1816-1929 (1963), nummer toegang 516, inventarisnummer 115-116.

Digitalisering
In 2012 zijn de bovengenoemde fiches door Hans en Lida van den Heuvel-van Weerlee gedigitaliseerd in een database geplaatst.

Voorhout, 1 december 2012
Emiel van der Hoeven
kaart