Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Concessies en smalle diensten 1545 - 1930

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900
  • Geschiedenis 1901-1950
  • Gebouwen

Onder de concessies en smalle diensten zijn tevens opgenomen enkele posten betreffende: Verlotingen, verkopingen, toneelvoorstellingen en gelijkstelling

  • DownloadConsessies 1545-1930 op naam.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Concessies en smalle diensten 1545 - 1930
Oorspronkelijk: 6 kaartenbakken.
Onder de concessies en smalle diensten zijn tevens opgenomen enkele posten betreffende: Verlotingen, verkopingen, toneelvoorstellingen en gelijkstelling met Nederlanders.

Dit bestand bestaat uit de volgende bronnen uit SA III en SA IV:

1. Concessies 1545-1816 Inv. nummers:
1532 (oud 4466)
1534 (oud 4468)
1535 (oud 4469)
1537 (oud 4470a)
4615 (oud 4464)
4618 (oud 4470)
Bronnen: NL-LdnRAL, SA III (1816-1929), 516, Inv.nrs.
- 1532-1535 Afschriften van concessies inzake openbare werken, lopende over 1545-1816, (aangelegd 1ste helft 19de eeuw).
- 1537-1542, Registers van door Burgemeester en Wethouders verleende vergunningen, 1847-1851, 1868, 1879-1898, 1900-1904. 1847-1904
- 4615. Register van vergunningen uit de periode 1545-1851 in verband met huizen en erven aangelegd in 1839, vervolgd tot 1851.
NB. De in inv.nr. 4614 doorgestreepte nummers hier weggelaten.
- 4618, Register van concessies, 1839-1862.

2. De smalle diensten Inv. nummers:
119 (oud 4461a)
4618 (oud 4470)
Bronnen: NL-LdnRAL, SA III (1816-1929), 516, Inv.nrs.
- 119, Register van 'bizondere beschikkingen' van Burgemeester en Wethouders over gebruik van stadsgrond en onroerend goed in de stad, en diverse aanstellingen (van bv. schippers, turfdragers), 1831-1839. Voorin personenindex bijgebonden.
- 4618, Register van concessies, 1839-1862.

3. Notulen BenW 1816-1880
I (1816-1851) Inv. 21- 95
II (1851-1880) Inv. 183-236
Bronnen: NL-LdnRAL, SA III (1816-1929), 516, Inv.nrs.
- I. 21-95, Besluiten van burgemeesters, sedert 1824 van Burgemeester en Wethouders 1816-1851. Voorin een index. Achteraan bijlagen bijgebonden. 1816-1851.
- II. 183-236, Besluiten van Burgemeester en Wethouders, 1851-1880. Voorin index. Achterin bijlagen. 1851-1880

4. Gemeenteverslagen met Bijlagen 1875-1930
De dossiers uit de periode 1929-1946 zijn in bewerking.
Bron: NL-LdnRAL, SA IV Niet verder beschreven.

Voorhout, 6 september 2013
Emiel van der Hoeven (tevens digitalisering)

Zie ter aanvulling onderstaande nummers uit: R.C.J. van Maanen, Stadsarchief van Leiden 1816-1929. Leiden 2000. (SAIII).
XIV. CONCESSIES (1359) 1839-1862

N.B. Zie ook het onderdeel Algemeen en dagelijks bestuur, hoofdstuk VII.8.

4614 Register van vergunningen uit de periode 1545-1839 in verband met huizen en erven, aangelegd 1839. 1 deel.
N.B. Meer nummers dan inv.nr. 4615. Sommige met potlood doorgestreept.

4615 Register van vergunningen uit de periode 1545-1851 in verband met huizen en erven aangelegd in 1839, vervolgd tot 1851. 1 deel.
N.B. De in inv.nr. 4614 doorgestreepte nummers hier weggelaten.

4616-4617 Lijst van huisnummers (per wijk), met verwijzingen naar de concessies, (2e helft 19e eeuw). In tweevoud. 2 delen.
N.B. Verwijzend naar inv.nr. 4615. Beide delen verschillen slechts in de opmaak.

4618 Register van concessies, 1839-1862. 1 deel.

4619 Aan de stadsarchitect doorgestuurde brief van T.W. van Hartrop met verzoek zijn bedrijf te mogen vergroten met een aangrenzend slopje, met bijlagen, 1849. 1 omslag.

4620 Register van vergunningen met betrekking tot bouw en verbouw van huizen, uit 1359, 1593-1814, aangelegd door de stadsarchitect, (midden 19e eeuw). 1 deel.
N.B. Voorin regestenlijst van een groot gedeelte van dit deel.

4621 Lijst van in de jaren 1595-1850 uitgegeven vergunningen in verband met openbare werken buiten de stad, 1850. 1 katern.
N.B. Sedert 1833 geen bronvermelding.

4622 Stukken betreffende een verzoek van C.J. Zaalberg om een houtopslag te maken op een terrein tussen de Gortestraat en de Haverstraat, 1851-1859.
1 omslag.

4623 Stukken en afschriften van stukken betreffende concessies in verband met molens op de stadwallen, uit de periode 1574-1861, 1852-1861. 1 omslag.

4624 Rekest van J. Horree aan de raad, met verzoek om een concessie voor gebruik van een pakhuisje op de Rozengracht, ter hand gesteld aan de stadsarchitect, 1854. 1 stuk.

4625 Register op de concessies, met vermelding van uitbouwingen, (ca. 1860).
N.B. Op volgorde van de panden per wijk.

Digitalisering: Emiel van der Hoeven

Voorhout, 13 september 2013
Emiel van der Hoeven
kaart