Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Attestaties 1673-1900

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Geschiedenis 1701-1800
  • Geschiedenis 1801-1900

Doopsgezinde gemeente Leiden

  • DownloadAttestaties Doops 1673-1900.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Attestaties zijn bewijzen van een lidmaatschap en van goed gedrag die door de Kerkenraad worden afgegeven bij verhuizing naar een andere Doopsgezinde Gemeente of voor hen die zich in Leiden gingen vestigen. De Kerkenraden blijven verantwoordelijk voor de eventuele ondersteuning van hun leden.
De Doopsgezinden kennen geen kinderdoop, men wordt gedoopt op de eigen geloofsbelijdenis, meestal op 18-jarige leeftijd.

Het archief van van de Doopsgezinde Gemeente is nog niet gearchiveerd. Tussen de bescheiden treft men drie ordners aan met attestatiebrieven en omdat die gegevens toch wel belangrijk leken, zijn ze gedigitaliseerd.

Lida van den Heuvel-van Weerlee. Oktober 2013
kaart