Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Kenningboeken 1553-1580

  • Genealogie
  • Geschiedenis 1500-1600

Index. Oud rechterlijk archief 41

  • DownloadKenningboeken1553-1580IndexEloRA41.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Kenningboeken 1553-1580

NAMEN voorkomende in de in druk verschenen delen van de kenningboeken der stad Leiden.

In de Kenningboeken zijn alle zaken opgetekend, die bij schepenkenning beslist werden. De partijen gingen omtrent de betwiste zaak een soort weddenschap aan (vgl. de "wedboeken") en deponeerden elk een bepaalde som als wedde onder de schepenen. Daarna leverden zij schriftelijke pleidooien of "dingtalen" in, waarop schepenen een schriftelijke uitspraak gaven. Wie de zaak won, kreeg zijn wedde terug. In het Kenningboek vindt men de dingta¬len en ook het vonnis, tenzij de zaak door een dading geëindigd is.

Van de eerste elf delen van de Kenningboeken (1434 1542) gaf Prof. P.J. Blok in 1884 een bloemlezing. (Werken der vereniging tot uitgaaf der bronnen van het oud vaderlandse recht, 1e reeks nr. 6 "Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen"). In deze bloemlezing zijn ook enkele stukken uit andere registers dan de Kenningboeken opgenomen. Slechts zelden is de gehele inschrijving gepubliceerd; vaak blijken alleen de voornamen van de personen uit het opgenomen gedeelte. De namen uit die publicatie zijn NIET in deze lijst opgenomen.

Het twaalfde deel (1553 1570) werd door Mr. A.S. de Blécourt en Dr. J.J.A. de Wijs in 1936 uitgegeven. Vele stukken zijn ingekort - soms zijn alleen de namen van de partijen en het onderwerp vermeld. (als boven, 3e reeks, nr. 6, "Kenningboek der Stad Leiden 1553 1570"). Alle namen uit dit deel zijn in deze lijst opgenomen.

Het dertiende deel van de kenningboeken (1570 1580) werd in 1928 door de heren M.D. Osinga [=Ozinga] en W.S. Gelinck uitgegeven. (als boven, 2e reeks, nrs. 23 en 24, "Kenningboek der stad Leiden 1570 1580"). Alle namen uit deze twee delen zijn in de lijst opgenomen.

Het cijfer in de eerste kolom verwijst naar het paragraafnummer in de in druk verschenen Kenningboeken, vervolgens de data van de "dingtalen" en die van de uitspraak.

Indien, bij een vluchtig doorlezen, familieverhouding, bezit van onroerend goed e.d. duidelijk bleek, is dit vermeld. Het is echter zeer wel mogelijk, dat er bij aandachtiger doorlezen méér gegevens vermeld blijken te zijn.

C.W. Delforterie.

Bron: Regionaal Archief Leiden, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 508, inventarisnummer 41. Kenningboeken
kaart