Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Notulen van het College van Burgemeesters en Wethouders, 1816-1880

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1801-1900

Trefwoorden op klapper. SAII.

  • DownloadNotulenb&w1816-1880IndexELOSAII.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Trefwoordenlijst van de klappers op de notulen van het College van Burgemeesters en Wethouders, 1816-1880.

Inleiding


De bron
Een van de belangrijkste bronnen voor onze kennis over het Leiden van de vorige eeuw is de serie geschreven resolutiën of notulen of besluiten van het College van Burgemeesteren, sedert 1824 geheten het College van Burgemeester en Wethouders. Hoewel zeker sedert de inwerkingtreding van de Gemeentewet van 1851 het belang van de Gemeenteraad sterk is toegenomen, mag de rol van het College zeker niet onderschat worden. De resoluties van de Gemeenteraad, later zelfs de volledige besprekingen (deliberatiën), werden in druk uitgegeven, eerst als bijlage bij de Leydse Courant, sedert 1862 als afzonderlijke uitgave [Bibliotheek over Leiden en omgeving cat.nr. 15172] en kregen een eigen klapper op onderwerp. Wanneer de Raad een onderwerp bespreekt, is dat doorgaans al eerder onderwerp van gesprek in het College geweest en dus is het nuttig te kijken of dat inderdaad het geval is. Omdat deze resoluties niet gedrukt zijn, doch slechts in manuscript in vrij lastig hanteerbare dikke delen, en ieder deel zijn eigen index heeft, is het zoeken zonder nadere aanwijzing slechts dan nuttig als er een centrale ontsluiting is. Dit besef is al snel doorgedrongen.

Zoals gezegd zijn de originelen grote, dikke en vrij kwetsbare delen. Zij dienen dan ook pas aangevraagd te worden als er een vrij grote mate van zekerheid is dat zij de gezochte informatie bieden. In het begin is het halfjaarlijks een deel, met voorin de index, daarna de resoluties, en ten slotte de (genummerde) bijlagen. Zij bevinden zich in het Stadsarchief van Leiden 1816-1929.

Lees voor meer informatie het volledige document.

P.J.M. de Baar.
kaart