Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Volkstelling 1581

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1500-1600

Index. SAII. Inv.nr. 1289

  • DownloadVolkstelling1581IndexELOSAII1289.pdf
Om de pdf te openen en/of downloaden klik op bovenstaande pijl. Na opening is het bestand met CTRL+F of CMD+F doorzoekbaar.

Index Volkstelling 1581

De bron
In 1581 gevoelde het stadsbestuur, om een overigens onbekende reden, behoefte aan een preciese opgave van de hele bevolking van de stad. Daartoe was een volkstelling het meest geschikt. Deze vond plaats in de maand september. Details als een instructie zijn helaas niet bekend. De resultaten van de telling zijn van groot belang voor de geschiedschrijving; zo baseerde dr. ir. H.A. van Oerle in zijn Leiden binnen en buiten de veste (Leiden 1975) tal van kaarten op gegevens ontleend aan deze bron. Ook F. Daelemans wijdde een studie aan deze bron: ‘Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek’, in: AAG-Bijdragen 19 (Wageningen 1975) blz. 137-215 (Bibliotheek Leiden en Omgeving cat.nr. 245 d). Kortheidshalve moge hiernaar verwezen worden, al zijn diverse aannames of reconstructies bepaald niet zonder kritiek gebleven. Zo geeft haast elke auteur, soms na zeer grondige natelling van de resultaten van derden, een eigen totaal aantal inwoners van Leiden in dat jaar. Dit moge wel een teken zijn dat er interpretatiemoeilijkheden zijn.

Meer informatie in het document.

Bron
Regionaal Archief Leiden, Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)), nummer toegang 501A, inventarisnummer 1289. Register van de volkstelling, 1581.

Literatuur
F. Daelemans, Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek, in: 'AAG-Bijdragen', XIX (1975).

Leiden, 1999
P.J.M. de Baar
kaart