Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: De Roskam

  • Leiden
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Gevelteken Noordeinde 24

....
GT_1015
Noordeinde 24

In een liggende rechthoekige steen is het volgende weergegeven:

Twee blauwgeverfde manenkammen met daartussen een bruin geverfde roskam waaronder de datering
Anno 1671 is weergegeven.
In de vier hoeken een eenvoudig onbeschilderd bloemmotief dat omkaderd is.

Het pand heeft een trapgevel, de drie vensters zijn door strekken met maskersluitstenen afgedekt. De onderpui is verbouwd. Het is een Rijksmonument.

In het Stadsarchief (inv.nr. 4337 fol. 19) wordt in 1606 herberg De Roscam aan het Noordeinde vermeld.
Tevens wordt brouwerij De Roscam vermeld, liggende aan de Haarlemmerstraat, Vrouwensteeg bij de Rijn.
Uit het Leids Jaarboekje van 1914, J.C. Overvoorde, Huisnamen uit Leiden: " en de Roskam of Witte roskam (brouwerij aan den Rijn Z.Z. 1629)".

Een gevelsteen met een roskam wordt wel aangetroffen op panden waar stalhouderijen, hoefsmeden, zadelmakers en paardenhandelaars gevestigd waren maar ook op gevels van brouwerijen (zoals blijkt uit bovenstaande), herbergen en logementen.


Dit verhaal is opgesteld door de commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden. Zie verder colofon
kaart