Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: De Gouden Leeuw

  • Leiden
  • Gebouwen

Gevelteken Noordeinde 49


GT_1147

Liggende leeuw in hoog-reliëf uitgevoerd met onder het lijf twee symmetrisch gekrulde plantenranken.
Hier was eertijds het café 'De Gouden Leeuw' gevestigd.
Dit café wordt vanaf ca. 1880 in de Leidse kranten genoemd.


Foto B.Veldstra

Beschrijving van het object:
Winkelwoonhuis met gepleisterde lijstgevel uit de negentiende eeuw.
De winkelpui heeft een toegangskozijn met bovenlicht in een architraaf­omlijsting. Ter weerszijden bevindt zich een raamkozijn met ingedeeld bovenlicht. De eerste en tweede verdieping hebben elk twee zesruits­schuifvensters. Op de penant tussen de vensters bevindt zich een orna­ment in de vorm ven een leeuwtje met rankwerk. De dakkapel in het schilddak heeft een draairaam. Het schilddak is gedekt met oud-Hollandse pannen.
Het is een Gemeentelijk Monument.

Voor de stadsuitbreiding van 1386 was het onder meer noodzakelijk de Noorderpoort bij het begin van de Breestraat te slopen, waardoor het Noordeinde via de St. Anthoniebrug een verlengde werd van de Breestraat, vroeger ook wel bekend als Groote Straet en Nobelstraat. Het Noordein­de eindigde in een dubbele poort, de Witte of Haagpoort, die omstreeks 1450 werd gebouwd en in 1863 werd gesloopt.

Opgesteld door de commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden, zie voor meer informatie ons colofon.
kaart