Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Het College van Burgemeester & Wethouders 2010

  • Leiden

College 2010Dit is het college van BenW in september 2010.
Van links naar rechts:
Pieter van Woensel (VVD), Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekzaken
Frank de Wit (D66) Onderwijs, Sport en Milieu
Robert Strijk (D66), Financien, Bereikbaarheid en Economie
Henri Lenferink, burgemeester
Jan-Jaap de Haan (CDA), Cultuur, Werk en Inkomen
Roos van Gelderen (SP), Jeugd, Welzijn en Personeelszaken
vacature: gemeentesecretaris

kaart