Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Monuta Van der Luit

  • Leiden
  • Geschiedenis 1951- heden
  • Gebouwen

Tegeltableau's Willem de Zwijgerlaan 179
GT_1341 GT_1342 GT_1343 GT_1344

De keramieke tegelversieringen bij de entree van het gebouw behoorden ooit toe aan het wijkcentrum van de Hervormde Koningskerk, vernoemd naar de Koningsstraat waar het gebouw aan gelegen is.
Op de tegels zijn de vier Evangelisten te zien in hun gedaantes van engel/ Mattheus, stier/ Lucas, leeuw/ Marcus, Johannes/ adelaar. Tevens zijn de duif, symbool voor de Heilige Geest en de vis, symbool voor Christus afgebeeld. De tegels zijn gemaakt door Henk Tieman, in dienst van 'De Porceleyne Fles' te Delft.
Op een van de gevelstenen staat naast het beeldmerk van De Porceleyne Fles het monogram van Tieman: HT.

De kunstenaar:
Henk Tieman (Den Haag, 15 augustus 1921- Rotterdam, 18 januari 2001) was beeldhouwer, keramist, tekenaar, glasschilder, monumentaal kunstenaar en vervaardiger van mozaïek. Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij leerling was van beeldhouwer Oswald Wenckebach en decoratief kunstenaar Frits Eschauzier. Daarna volgde hij een opleiding aan de Technische Hogeschool Delft. Van 1938 tot 1982 was hij als monumentaal kunstenaar werkzaam bij de Afdeling Bouwaardewerk van De Porceleyne Fles in Delft.
Tieman heeft keramiek, losstaande objecten, glaskunstwerken en cloisonné tegels ontworpen en vervaardigd voor vele gebouwen in Nederland, met name in Den Haag en Delft.


De kerk
De kerk werd gebouwd voor de wijkgemeente Marewijk. De kerkzaal bevatte 350 zitplaatsen. Tevens was er een kosterswoning in het gebouw en drie vergaderzalen.
De eerste steen werd gelegd door ds. M. Ottevanger op vrijdag 23 februari 1962
De kerk werd later een rouwcentrum, eerst van begrafenisondernemer Van der Luit, later van Monuta. Het uitvaartcentrum is herkenbaar aan de witte klokkentoren waarin een 17e eeuwse klok hangt, afkomstig van de Lakenhal.

De Koningskerk is in 1962 gebouwd door de architecten G. Hamerpagt(1899-1965) en J. de Gruyter. Zij bouwden in de dezelfde periode de 'Vredeskerk' aan Van Vollenhovekade.
Hamerpagt, die was gespecialiseerd in utiliteitsbouw, was hoofd van de Bouwkundige Dienst van de KEMA in Arnhem. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de totstandkoming van de in 1938 geopende nieuwbouw van dit keuringsinstituut. Na de Tweede Wereldoorlog ontwierp Hamerpagt de meeste uitbreidingen van dit complex, steeds in een sobere baksteenarchitectuur die aansloot bij de al gerealiseerde gebouwen. Hij werkte daarbij soms samen met zijn collega J. de Gruyter (1900-1979).

Bronnen:

Archief van de Nederlands Hervormde Kerkvoogdij
Nieuwe Leidsche Courant | 15 februari 1962 | pagina 3
Leidsch Dagblad | 24 februari 1962 | pagina 3
Leidsch Dagblad | 2 november 1962 | pagina 19
Leidse Courant | 2 november 1962 | pagina 2
Nieuwe Leidsche Courant | 2 november 1962 | pagina 3
Wikipedia

Opgesteld door de commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden. Auteur; A. van Leeuwen. Zie ons Colofon . Uw evt. aanvullingen of verbeteringen zijn zeer welkom.
kaart