Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: De Joden van Leiden deel 1A

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1801-1900
  • Geschiedenis 1901-1950

Aanvulling op deel 1


Dit deel had eigenlijk deel 3 van "Joden van Leiden" moeten zijn, aldus W.F. van Zegveld in zijn woord vooraf.
Capelle aan den IJssel, augustus 1992.

In het streven om alle beschikbare indices voor een groot publiek raadpleegbaar te maken, is ook dit deel van het werk van de inmiddels overleden heer W.F. van Zegveld qua lay-out aangepast en daarnaast regel voor regel nagelezen, waarbij toch nog wel wat missers rechtgezet konden worden. Ook werden alle aantekeningen en aanvullingen in handschrift van dhr. Van Zegveld in de tekst verwerkt. Wel is het lastig dat dit deel een soort aanvulling op de delen 1 en 3 is, waardoor niet alles meteen duidelijk zal zijn. Wat de adressen betreft worden voor 1871 niet de tegenwoordige nummers gegeven (voor zover later weer niet hernummerd), maar de aanduiding met W. (=Wijk) en volgnummer. Omdat soms ook het nummer van de gebuurte vermeld wordt, wordt het allemaal niet duidelijker; men zij daarop verdacht.
Natuurlijk kan een groot deel van deze gegevens ook op een andere (geautomatiseerde) manier gevonden worden, maar het grote gemak van dit boek is dat de vaak in priegelschrift geschreven namen, beroepen en adressen van getuigen bij huwelijken nu gemakkelijk leesbaar zijn, bij een zoekactie gevonden worden, en dankzij de nummering van Van Zegveld snel op andere plaatsen gevonden worden. Dat die adressen daarbij wel eens een puzzle vormen, mag dan ook de koop toe genomen worden. Toch is alles wat over deze bevolkingsgroep in bredere kring bekend wordt, al een (kleine) vooruitgang.
Dat dit systeem door velen met vrucht geraadpleegd zal worden, hopen

Emiel van der Hoeven en Piet de Baar
kaart