Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Waarboeken 1560-1580. Index.

  • Genealogie
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Gebouwen

Registers van akten van transport van onroerend goed.


Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. Van de delen A-G (1560-1580) is een index op kaarten gemaakt. ORA inv.nrs. 67A-67G.

De registers zijn op de rug gemerkt A, B, C enz., welke volgorde is gehandhaafd. In de 17e eeuw heeft men bij het binden van de akte de chronologische orde niet nauwkeurig in acht genomen; de oudste en jongste datum van iedere band is zoveel mogelijk aangegeven. Elk deel heeft voorin een index op voornamen van de verkopers; sedert 1707 heeft elk deel achterin ook een index op voornamen van de kopers (na 1750 beiden op achternamen).
De index op de delen A-G (gedeeltelijk) bevindt zich op de studiezaal (laden 1-4); de kaarten zijn in 2016 door Hans van den Heuvel gedigitaliseerd.
Zie ook J.W. Verburgt, "Levering van onroerende zaken te Leiden" (diss. Leiden 1930) (Bibl. cat.nr. 16931 d).

Beschrijving
Bijbehorende beelden

Voorhout, juli 21016
Emiel van der Hoeven
kaart